House keys with laptop in the background
Fiscaliteit & Accounting06 december, 2023

Huurherkwalificatie - AJ 2024

Huurherkwalificatie berekenen? Probeer monKEY en ontdek deze en andere onmisbare tools voor tax & finance professionals.

Wat is huurherkwalificatie?

Wat is huurherkwalificatie? Wanneer u een gebouwd onroerend goed verhuurt aan de vennootschap waarin u een actief mandaat als bedrijfsleider voert, worden er grenzen gesteld aan de huurprijs. De wetgever wil op die manier vermijden dat beroepsinkomsten uit de vennootschap gehaald worden onder de vorm van huurinkomsten (deze worden immers gunstiger belast gelet op o.m. het hogere kostenforfait en het feit dat geen sociale bijdragen verschuldigd zijn).

In dat kader voorziet de wetgever in een herkwalificatieregel: bij overmatige huur, wordt de exces huur gekwalificeerd als een beroepsinkomen (in plaats van onroerend inkomen), en overeenkomstig belast.

Revalorisatiecoëfficiënt

Het gedeelte dat maximaal gelijk is aan 5/3 x KI x revalorisatiecoëfficiënt blijft belast als onroerend inkomen. Voor aanslagjaar 2024 bedraagt de revalorisatiecoëfficient 5,37.

Bereken in welke mate de huurherkwalificatie van toepassing is

In monKEY berekent u in welke mate de herkwalificatie in een gegeven situatie van toepassing is. Nog geen account? Registreer nu gratis en lanceer uw proefabonnement. 

Bron: Fiscale Actualiteit op monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.
 → Ontdek monKEY
Back To Top