Legal27 november, 2018

Hervorming huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrecht is gewijzigd door een wet van 22 juli 2018. Charlotte Declerck becommentarieert deze wet. Haar bijdrage verscheen in aflevering 2018/9 van het Tijdschrift voor Familierecht (T.Fam.).

Het huwelijksvermogensrecht, waarvan de laatste grote hervorming dateerde van de wet van 14 juli 1976, bevatte verouderde en onvolkomen regelgeving. Met de wet van 22 juli 2018, die in werking is getreden op 1 september 2018, wordt getracht hieraan tegemoet te komen. De hoofddoelstellingen van deze wet bestaan erin

  1. de regels van het wettelijk stelsel te verfijnen,
  2. het stelsel van scheiding van goederen (beter) wettelijk te omkaderen en,
  3. in het verlengde van het nieuwe erfrecht, de zoektocht naar nieuwe evenwichten inzake de positie van de langstlevende echtgenoot in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht verder te zetten.

In deze bijdrage wordt de wet van 22 juli 2018 belicht en geëvalueerd. We besluiten met een boodschap van geloof, hoop en liefde in het nieuwe en betere huwelijksvermogensrecht.

Bron: Charlotte DECLERCK, "De hervorming van het huwelijksvermogensrecht. Commentaar bij de wet van 22 juli 2018.", T.Fam. 2018, afl. 9, 228-253.

Neem een abonnement op het Tijdschrift voor Familierecht
De auteur
Charlotte Declerck is docent aan de Universiteit van Hasselt en advocaat.
Gerelateerde onderwerpen bekijken
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top