personeelafgevaardige
Legal31 oktober, 2023

Sanctieregeling bij schending ontslagbescherming van een (kandidaat-)personeelsafgevaardigde

Auteur: Willy van Eeckhoutte, Praktische toelichting in SocialEye

Wat als de ontslagbescherming van een personeelsafgevaardigde, of kandidaat-personeelsafgevaardigde geschonden wordt? Wat zijn de mogelijkheden van de werknemer, en de gevolgen voor werkgevers?

Keuzemogelijkeid

Een personeelsafgevaardigde dat het slachtoffer is van een onregelmatig ontslag, kan kiezen tussen twee mogelijkheden:

De werknemer vraagt de re-integratie niet aan: anciënniteitsvergoeding

Wanneer de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, zijn re-integratie niet heeft aangevraagd binnen de daartoe vastgestelde termijn (zie re-integratie), moet de werkgever hem, uitgezonderd het geval dat de beëindiging heeft plaatsgehad vóór de indiening van de kandidaturen, onverminderd het recht op een hogere vergoeding, verschuldigd op grond van de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst of van de gebruiken en op elke andere schadevergoeding wegens materiële of morele schade, een vergoeding betalen.

De werknemer vraagt de re-integratie aan maar deze wordt geweigerd:anciënniteitsvergoeding én mandaatsvergoeding

Wanneer de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, zijn re-integratie heeft aangevraagd en deze door de werkgever niet werd aanvaard binnen 30 dagen na de dag waarop het verzoek hem bij een ter post aangetekende brief werd gezonden, moet deze werkgever aan de werknemer een vergoeding betalen:

Wat de doen in geval van:

 • Opzegging tijdens de beschermingsperiode
 • Faillissement en sluiting van de onderneming
 • Overdracht van onderneming
 • Berekening van de beschermingsvergoeding
 • Bestanddelen van de vergoeding
 • Cumulatie  beschermingsvergoeding met andere vergoedingen
 • Rechtsmisbruik
 • Interest op de bijzondere beschermingsvergoeding 
 • Verjaring van de bijzondere ontslagvergoeding
 • Afstand van bescerming
 • Socialezekerheidsbijdragen
 • Fiscale implicaties...
 • ...

In SocialEye worden deze items duidelijk en gestructureerd besproken in de Praktische toelichting. 

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top