Close up of network data flowing on black background
Legal25 juni, 2024

Linde Wuyts: "Schrijven helpt mij vaak om mijn redeneringen op punt te stellen, maar tegelijk hoop ik ook door te schrijven deze redeneringen te delen met anderen"

Wolters Kluwer werkt samen met veel topprofessionals. Professionals die toonaangevende publicaties op hun naam hebben staan en dit weten te combineren met andere (maatschappelijke) functie(s) en hun privéleven. Wat zijn hun drijfveren en hoe weten zij deze rollen te combineren. 
Enkele vragen aan Linde Wuyts, advocaat ECGB Advocaten.
 

Linde Wuyts

Functie: advocaat ECGB Advocaten

Specialisatie: familiaal vermogensrecht, met focus op erfrecht

Auteur van Wolters Kluwer Publicaties: De functie en criteria van het intergenerationeel versterferfrecht; Focus op nalatenschappen, schenkingen en testamenten; Artikelsgewijze Commentaar Erfenissen, Schenkingen en Testamenten, Notarieel en Fiscaal Maandblad

Favoriete boek/publicatie (in breedste zin van het woord): Ik heb niet echt één favoriete publicatie. Ik lees redelijk veel zowel professioneel (wetgeving, rechtspraak, rechtsleer), als in mijn vrije tijd (fictie en non-fictie). Een boek dat mij in de laatste jaren is bijgebleven is: “Jagen, verzamelen, opvoeden” van M. DOUCLEFF.

Linde Wuyts

Hoe ben je in het vak van auteur gerold? 

Tijdens mijn Master rechten schreef ik onder promotorschap van prof. dr. Barbaix mijn masterproef. Ik merkte toen al dat ik schrijven erg leuk vond. Toen een jaar later tijdens mijn Manama-opleiding notariaat het assistentenmandaat bij professor Barbaix aan de Universiteit Antwerpen vacant werd, moest ik niet lang nadenken en vatte ik mijn doctoraatsonderzoek aan. Mijn masterproef, die ik schreef tot het behalen van mijn Master na Master in het notariaat, werd enkele maanden later mijn eerste publicatie in het Notarieel en Fiscaal Maandblad.

Wat was het moment in jouw leven dat je ontdekte dat je een bijzondere interesse had in erfrecht? 

In de derde bachelor toen ik voor het eerst het vak familiaal vermogensrecht gedoceerd kreeg, werd voor mij meteen duidelijk dat ik een bijzondere interesse had in het vakdomein. In de jaren die volgden, focuste ik mij op het familiaal vermogensrecht telkens ik de keuze had. Zo schreef ik mijn bachelorproef over het lot van bedingen van aanwas in geval van de beëindiging van een partnerrelatie, mijn masterproef tot het behalen van mijn master-diploma rechten over schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik, en mijn masterproef in de Manama-opleiding notariaat over de uitbreng uit de huwgemeenschap enerzijds en over de erfrechtelijke verrekening van de kosteloze bewoning door een kind in een huis van de ouder anderzijds. 
 
Een goede juridische tekst brengt voor mij minstens de huidige stand van het recht correct in beeld. Ik vind het een meerwaarde als daaraan een eigen analyse van de auteur die kan bijdragen tot de rechtsontwikkeling, is gekoppeld.

Wat betekent het schrijven voor jou? Wat zijn je persoonlijke drijfveren?

Schrijven helpt mij vaak om mijn redeneringen op punt te stellen, maar tegelijk hoop ik ook door te schrijven deze redeneringen te delen met anderen.

Hoe combineer je de balans life/work/auteurschap? 

De balans tussen werk en leven probeer ik in evenwicht te houden door een goede planning. Ik probeer me daar strikt aan te houden en niet te worden afgeleid door bijvoorbeeld e-mails of telefoons, zodat ik focus kan houden op de geplande taak. Hoe efficiënter ik werk, hoe meer tijd er vanzelfsprekend over is voor mijn gezinsleven. Dat is een belangrijke stimulans voor mij.

Welke kenmerken heeft een goede juridische tekst volgens jou?

Een goede juridische tekst brengt voor mij minstens de huidige stand van het recht correct in beeld. Ik vind het steeds een meerwaarde als daaraan bovendien een eigen analyse van de auteur die kan bijdragen tot de rechtsontwikkeling, is gekoppeld.

De huidige en razendsnelle technologische ontwikkelingen maken dat het voor het schrijven van teksten snel standaard zal worden om AI te gebruiken.  Dat neemt naar mijn inschatting niet weg dat voor de ontwikkeling van nieuw onontgonnen terrein er steeds nood zal zijn aan menselijke input.

Welke tips geef je auteurs die nog aan het begin staan van hun schrijfcarrière?

Het advies dat ik aan een beginnend auteur zou geven, is om niet bang te zijn om te beginnen met schrijven, ook al is er nog maar een grove structuur voor de tekst. Eens je aan het schrijven bent, blijkt vaak vanzelf welke leemtes er nog zijn of hoe (een aanpassing van) de structuur van je tekst je redenering beter in de verf kan zetten. 

Wat verwacht je van publiceren tegen het licht van de huidige technologische ontwikkelingen zoals artificial intelligence?

Volgens mij zullen de huidige technologische ontwikkelingen, die razendsnel evolueren, maken dat het voor het schrijven van teksten snel standaard zal worden om dat met behulp van AI te doen. Dat neemt echter naar mijn inschatting niet weg dat voor de ontwikkeling van nieuw onontgonnen terrein er steeds nood zal zijn aan menselijke input. Ik denk dus niet dat schrijven en publiceren zal verdwijnen, maar het zal hoe dan ook wel een belangrijke transformatie ondergaan. 

Wat heeft het auteurschap bij Wolters Kluwer jou gebracht?

Ik word wel eens gecontacteerd naar aanleiding van een publicatie. Het is fijn om te merken dat mijn interesses op die manier gedeeld worden met een ruimer publiek.

Auteurs bij Wolters Kluwer

Bent u een expert in uw vakgebied en wilt u uw kennis delen? Op deze site leest u meer over het auteurschap bij Wolters Kluwer.

Back To Top