Happy businessman sitting in a chair in his hotel room and relaxing
Legal30 augustus, 2023

Verlof zonder wedde: 4 gevolgen

Met het einde van de zomervakantie hebben veel werknemers hun verlofrechten opgebruikt en tegen het einde van het jaar zullen er waarschijnlijk een aantal gevallen van onbetaald verlof op de bureaus van personeelsafdelingen binnenkomen.

Wat zijn de opties en de gevolgen van verlof zonder wedde?

Wat is onbetaald verlof?

Onbetaald verlof is een periode waarin de partijen (werkgever en werknemer) in onderling overleg beslissen om de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk op te schorten. Tijdens deze periode wordt geen enkele vergoeding betaald. Onbetaald verlof mag niet worden verward met wettelijk verlof om dringende redenen. 

Akkoord van beide partijen

Om de rechtszekerheid te garanderen moeten de partijen erover waken dat hun akkoord in een schriftelijke overeenkomst in tweevoud wordt neergelegd.

Lees meer details over deze overeenkomst


Wat zijn de gevolgen?

Zoals de term aangeeft, geeft het verlof zonder wedde geen enkel recht op een loon ten laste van de werkgever, noch op om het even welk vervangingsinkomen. Het opnemen van dergelijk verlof kan ook belangrijke gevolgen hebben voor het al dan niet toepassen van bepaalde sociale wetgeving of reglementeringen, alsook voor de ‘sociale dekking’ van de werknemer.

Vier aandachtspunten:

  • In de sectorale cao’s betreffende de toekenning van een eindejaarspremie wordt de periode van verlof zonder wedde algemeen gezien niet gelijkgesteld met effectieve arbeid voor de berekening van deze premie.
  • De periode van verlof zonder wedde die in het vakantiedienstjaar is gelegen komt niet in aanmerking voor de berekening van de duur van de wettelijke vakantie waar de werknemer recht op heeft in het vakantiejaar.
  • De dagen van verlof zonder wedde worden niet gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de berekening van het recht op werkloosheidsuitkeringen.
  • De periode van verlof zonder wedde wordt niet gelijkgesteld met een periode van activiteit wanneer de pensioenrechten worden onderzocht, tenzij ze wordt gedekt door een ‘voortgezette verzekering’.

Overzicht van de geldende regels

Bekijk de thematische fiche over onbetaald verlof met met antwoord op al uw bijkomende vragen.

Bron: SocialEye

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top