sentral-ISO-overtuigen.png
Compliance04 september, 2022

Invoering ISO 45001: 5 goede argumenten om uw management te overtuigen

De preventiedienst van een grote internationale organisatie stelde me volgende vraag: hoe kan het management overtuigd worden om een V&G-managementsysteem volgens ISO 45001 in te voeren. Hieronder vindt u 5 sterke argumenten.
  1. Het gebruik van de internationale norm ISO 45001 geeft een gemeenschappelijke structuur die over verschillende landen kan worden gebruikt.
  1. Door de ‘common language’ of gemeenschappelijk taalgebruik in de norm is een makkelijkere en betere communicatie in een internationale context mogelijk. 
  1. De norm ISO 45001 legt sterk de nadruk op compliancy en compliancy-checks. Het management is gevoelig voor compliancy. 
  1. Door het gebruik van een gemeenschappelijke manier van aanpak volgens ISO 45001 zal de organisatie éénduidig moeten bepalen hoe de veiligheids- en gezondheidsprestaties worden gemeten. Dit geeft de directie een duidelijk beeld van hoe de V&G-prestaties in de verschillende business units, vestigingen en/of landen evolueren. Vaak heeft de directie weinig zicht op de V&G-prestaties door het gebruik van verschillende indicatoren en verschillende definities van wat nu juist een ongeval of een bijna-ongeval is.  ISO 45001 dwingt de organisatie een beetje in de richting van eenvormige indicatoren
  1. Er zijn verschillende manieren om aan veiligheid en gezondheid te werken. ISO 45001 is hiervan een ‘best practice’. Het gebruik staat los van certificatie: er kan perfect een ISO 45001-managementsysteem worden ingevoerd zonder dat er sprake is van certificatie van dit V&G-managementsysteem.

Auteur: Jan Dillen

Bron: senTRAL: Wat houdt een goede ISO 45001 implementatie in? Maak kennis met senTRAL, online tool voor alle HSE informatie en vindt alle info die u nodig hebt voor een optimale veiligheidscultuur.

Hoe implementeert u de ISO 45001 norm in uw bedrijf? Ontdek het in deze whitepaper
Back To Top