Personenbelasting buitenlands kapitaal
Fiscaliteit & Accounting28 april, 2021

Welke belastingen betaal ik als ik mijn kapitaal uit het buitenland terughaal?

Ik had in Portugal 20 jaar een bedrijf en betaalde er elk jaar vennootschaps- en personenbelasting. De wedde in de vennootschap die ik elk jaar ontving heb ik in België nooit aangegeven. Sinds 2015 doe ik in België een aangifte voor niet-inwoners, waar mijn pensioen en huurinkomsten belast worden. Nu is mijn bedrijf verkocht, en in Portugal heb ik de meerwaardebelasting betaald. Ik wil nu het kapitaal overbrengen naar België. Moet ik daarop nog bijkomende belastingen betalen?

Fiscaal expert Koen Janssens legt uit:

Het lijkt erop dat u in het verleden aan al uw fiscale verplichtingen in België (en Portugal) voldaan hebt. Omdat u toen in Portugal werkte en woonde, was uw beroepsinkomen daar belastbaar. Een privékapitaal overbrengen naar België geeft op zich geen aanleiding tot belastbaarheid in de personenbelasting. Merk op: dat het gaat om geld dat in Portugal verdiend is, belet niet dat de Belgische fiscus kan controleren, als daartoe ooit aanleiding zou zijn, of in het verleden aan alle fiscale verplichtingen voldaan is.

Als u, samen met het overbrengen van uw kapitaal, opnieuw in België bent komen wonen, en dus fiscaal gezien opnieuw een inwoner van België bent geworden, moet u voortaan wel een aangifte in de personenbelasting indienen in plaats van de belasting van niet-inwoners.

Overigens lijkt het uitzonderlijk om een pensioen aan te geven in een aangifte voor niet-inwoners. Volgens het dubbelbelastingverdrag tussen België en Portugal wordt een pensioen (voor een job uit de privésector) belast in de ‘woonstaat’, en dat was in uw geval in het verleden blijkbaar Portugal.
Altijd op de hoogte blijven van deze informatie

monKEY

Databank voor tax, finance & accountancy professionals

Meer diepgaande info vindt u op monKEY. Ontdek de mogelijkheden en voordelen voor u en uw kantoor.

Back To Top