Business man checking the time in the office while calling
Legal18 juni, 2024

Gaat het ‘uurtje-factuurtje’-model binnenkort op de schop?

Het systeem van uurtje-factuurtje is eenvoudig en helder en wordt daarom heel vaak gebruikt in de juridische sector. Alleen lijken recente evoluties dat model onder druk te zetten, waardoor ‘fixed fee’ als alternatief wint aan aantrekkelijkheid. Wat zijn de voor- en nadelen? En welk systeem past bij u?Qua transparantie naar uw klant toe oogt uurtje-factuurtje optimaal: de geleverde juridische diensten uitgedrukt in gelogde uren vermenigvuldigd met 1 of meerdere uurtarieven. Met andere woorden: uw klant betaalt alleen voor het effectief gepresteerde werk. Dat is meteen het grootste voordeel, waardoor het systeem al decennialang de standaard vormt voor facturering in de juridische sector. Ook voor u als dienstverlener is het een ideaal businessmodel, omdat de workload op voorhand vaak moeilijk in te schatten is. Uurtje-factuurtje laat toe heel flexibel in te spelen op complexiteit en urgentie.

Onvoorspelbare omzet

Maar de flexibiliteit van uurtje-factuurtje is meteen ook de onzekerheidsfactor. Want wat als de workload onverwacht groter blijkt dan het afgesproken aantal uren? Toch doorrekenen aan de klant, met het risico op discussie, ontevredenheid of zelfs betalingsweigering? Dat wilt u ongetwijfeld vermijden.

Ten slotte zorgt toenemende automatisering en technologische versnelling ervoor dat uw werkprocessen er heel anders uitzien dan pakweg tien jaar geleden. Wie bijvoorbeeld werkt met een online databank, levert betere kwaliteit in een stuk minder researchtijd. Meer tijd betekent dus niet per se meer kwaliteit – en een model van uurtje-factuurtje wordt daarom niet altijd meer als optimaal ervaren door juridische professionals. 

Wat met het alternatief?

In het geval van fixed fee worden juridische diensten tegen een vast bedrag aan de klant aangeboden – geen verrassingen, want het budget is onafhankelijk van zowel gewerkte uren als gemaakte kosten. Alleen zit in het woord fixed meteen ook het nadeel: het ligt vast en laat geen ruimte voor extra werk, zoals bijkomende vragen of verzoeken als een fiscale berekening.

Wie wil werken met een fixed fee, moet daarom de te verwachten werkzaamheden nauwgezet kunnen inschatten. Bijvoorbeeld door met historische data te werken: hoeveel uren werden bij vorige opdrachten effectief besteed in vergelijking met de overeengekomen fixed fee en waar zijn er mogelijkheden om uren te besparen en dus marge te winnen? Dat zal toelaten het bedrag beter en beter af te stemmen op de workload.

The best of both worlds?

Zowel uurtje-factuurtje als fixed fee hebben dus voor- en nadelen. Het goede nieuws is dat beide facturatiemodellen – zeker bij meer complexe adviezen – gecombineerd kunnen worden, in een model waarbij een forfaitbedrag (of een soort abonnement) wordt aangevuld met afgesproken uurfacturatie voor bijkomende vragen en ad-hocadvies.

In elk geval geldt: wees transparant. Maak uw klant duidelijk welke parameters u hanteert bij de berekening van het forfaitaire bedrag, en geef in het geval van uurtje-factuurtje een concrete inschatting (begroting) van de te besteden tijd, en benadruk welke kosten níét zullen worden opgenomen. Zo vermijdt u discussie achteraf.

Conclusie

Uurtje-factuurtje blijft dus zijn waarde hebben, vooral als het om bijkomende dienstverlening gaat. Maar dan is het als jurist belangrijk om goede inschattingen te kunnen maken van de workload. 
Back To Top