Grained colored polymer compounds at chemical plant
Compliance18 juni, 2024

Hoe kunnen bedrijven werken aan meer hoogwaardige recyclage?

Auteur(s): Johan Ceenaeme

Hoogwaardige recyclage biedt aanzienlijke economische voordelen voor zowel Vlaanderen als de ondernemingen die er actief zijn. Voor de regio betekent dit economische groei, innovatie en meer werkgelegenheid, terwijl bedrijven kosten besparen en nieuwe marktkansen creëren. De recent door de OVAM uitgebrachte whitepaper 'Recyclage, een troef voor Vlaanderen' verduidelijkt hoe bedrijven kunnen werken aan meer hoogwaardige recyclage.In 2022 werd in Vlaanderen 31,4 miljoen ton bedrijfsafval geproduceerd. Het overgrote deel daarvan is bouw- en sloopafval, puin dat relatief makkelijk gerecycleerd kan worden. Maar ook zonder dat bouw- en sloopafval is er nog 14,6 miljoen ton bedrijfsafval. Wat niet gerecycleerd geraakt, eindigt meestal in de verbrandingsoven. In Vlaanderen wordt jaarlijks zo'n 3 miljoen ton afval verbrand met energierecuperatie. Hoewel waste-to-energy bijdraagt aan energierecuperatie, betekent verbranding dat grondstoffen voorgoed verloren gaan. Dit creëert een probleem, aangezien nieuwe grondstoffen moeten worden aangeboord om dezelfde producten opnieuw te maken.

Hoogwaardige recyclage

De oplossing ligt in hoogwaardige recyclage. Hierbij worden uit afvalmaterialen nog bruikbare grondstoffen herwonnen, die van een gelijke of hogere kwaliteit zijn dan de oorspronkelijke grondstoffen.

Door hoogwaardige recyclage te bevorderen, kan Vlaanderen zijn economie op verschillende vlakken aanzienlijk versterken. Zo speelt de recyclagesector in Vlaanderen een belangrijke rol in de werkgelegenheid, met bijna 37.000 banen die direct aan deze sector zijn gekoppeld. Investeren in hoogwaardige recyclage creëert niet alleen nieuwe banen, maar biedt ook opleidingsmogelijkheden en professionele ontwikkeling voor werknemers.

Door te investeren in innovatie blijft Vlaanderen een koploper in circulaire economie en recyclage. Dit stimuleert niet alleen de ontwikkeling van efficiëntere recyclageprocessen, maar ook de creatie van nieuwe producten en markten. Innovatie binnen de recyclagesector versterkt de concurrentiepositie van bedrijven en Vlaanderen als geheel. Het betekent namelijk bouwen aan een sterkere kenniseconomie.

Meer gebruik van lokale materialen leidt ook tot een duurzamere economie en maakt de economie minder afhankelijk van geopolitieke beslissingen of gebeurtenissen. Door hoogwaardige recyclage is er minder afhankelijkheid van geïmporteerde grondstoffen. Daardoor neemt de controle over de supply chain en de bevoorrading van ondernemingen toe.

Ook ondernemingen kunnen hun bedrijfsvoering versterken aan de hand van hoogwaardige recyclage. Vandaag heeft slechts 9% van de bedrijven in Vlaanderen weliswaar circulaire processen geïmplementeerd, wat betekent dat er nog veel ruimte is voor verbetering en groei. Ten eerste kunnen gerecycleerde materialen goedkoper zijn dan nieuwe materialen, zodat bedrijven kunnen besparen op afvalbeheer en verbrandingskosten.

Recyclage draagt bij aan positieve duurzaamheidsrapportages, wat de reputatie van het bedrijf versterkt en aantrekkelijker maakt voor klanten en investeerders. Door circulaire toepassingen te implementeren, kunnen bedrijven nieuwe marktkansen creëren en hun concurrentiepositie verbeteren.

Kruisbestuiving dankzij Recyclagehub

Samenwerking is noodzakelijk voor de ontwikkeling van hoogwaardige recyclage. Door de krachten te bundelen tussen onderzoeksinstellingen, bedrijven en de recyclage-industrie kunnen nieuwe technieken en processen worden ontwikkeld voor efficiënter grondstofgebruik.

De Vlaamse regering heeft 30 miljoen euro geïnvesteerd in de Vlaamse Recyclagehub om deze samenwerkingen te ondersteunen. Deze hub biedt bedrijven de mogelijkheid om te investeren in innovatieve recyclagetechnologieën en stimuleert de uitwisseling van kennis en expertise. Hoogwaardige recyclage levert dus niet alleen milieuwinst.

In de whitepaper 'Recyclage, een troef voor Vlaanderen' verduidelijkt de OVAM hoe bedrijven kunnen werken aan meer hoogwaardige recyclage. In mei 2024 werd er in het Vlaams parlement nog een resolutie goedgekeurd die het belang van hergebruik, recyclage en innovatie benadrukt voor een transitie naar een circulaire economie en duurzame economische groei die de limieten van de planeet respecteert. Consumenten doen dat door meer bewustwording, bedrijven door te durven investeren en beleidsmakers door een investeringsklimaat te garanderen waarin economie en ecologie elkaar versterken. De whitepaper geeft een aantal voorbeelden van projecten die de succesvolle stap hebben genomen naar hoogwaardige recyclage.

Lees ook deze artikels in senTRAL:

Recyclage en downcycling
Levenscycli in de materiaalketen
Afval en materialen — Circulaire economie voor milieuprofessionals

Bron:
OVAM

HSE

HSE Newsletter

Ontvang voortaan maandelijks waardevolle inzichten in uw mailbox.
Back To Top