Legal13 januari, 2021

Wetgever publiceert modelformulieren voor registratie van ‘papieren’ huurcontracten

Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, derde lid, 2quater en 8, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Een huurder of verhuurder die een ‘papieren’ huurcontract, een plaatsbeschrijving, een contract voor een onderhuur of een addendum, een contract van overdracht van huur of opzegging van huur of onderverhuur, aanbiedt ter registratie, moet daarvoor voortaan de modelformulieren gebruiken die als bijlage bij het KB van 22 juni 2020 zitten.Het KB van 22 juni 2020 bevat ook de regels voor de nieuwe manier van aanbieding ter registratie van huurcontracten op papier.Huurcontracten kunnen ook online geregistreerd worden via MyRent.Voor de registratie van papieren overeenkomsten over een recht van erfpacht of opstal gelden andere regels.

Registratie huurcontracten op papier

De aanbieding ter registratie van een onderhands huurcontract op papier zal niet meer gebeuren op het bevoegde registratiekantoor, maar door:

  • ofwel het versturen van een kopie van de akte en de bijlagen (bv. plaatsbeschrijving) naar een scanningscentrum van de FOD Financiën (adres verschilt naargelang taalgebied),
  • ofwel door de vereiste stukken in de brievenbus van een infocenter van de FOD Financiën te stoppen.

Tijdstip van aanbieding ter registratie

Akten en geschriften (huurcontracten,…) die aangeboden worden op papier, worden geacht te zijn aangeboden tijdens de openingsuren van de kantoren indien ze op een openingsdag ten laatste om 14.00 uur bezorgd zijn op het juiste adres (via de post of via de brievenbus van een infocenter van de FOD Financiën), zo niet worden ze geacht bij de eerstvolgende opening van de kantoren te zijn aangeboden.Elektronisch aangeboden akten en geschriften (huurcontracten,…) worden steeds geacht te zijn aangeboden op een tijdstip waarop de kantoren zijn geopend.

Modelformulieren

De federale regering heeft volgende modelformulieren ontworpen:

  • een registratieaanvraag huurcontract met of zonder plaatsbeschrijving;
  • een registratieaanvraag afzonderlijk aangeboden plaatsbeschrijving betreffende een huur, en
  • een registratieaanvraag voor een onderverhuur of een addendum, een overdracht van huur of opzegging van huur of onderverhuur.

Uiteraard kunt u uw documenten ook gemakkelijk en snel online laten registreren op www.myrent.be.Zo niet, dan vult u één van bovenstaande registratieaanvragen in en stuurt u het samen met uw document naar één van beide scanningscentra van de FOD Financiën (adres verschilt naargelang taalgebied):

  • FOD Financiën, Scanningscentrum, Huurcontracten, BP 92500, 9050 Gent;
  • SPF Finances, Centre de Scanning, Baux locatifs, BP 53000, 5100 Namur.

U kunt de vereiste stukken ook in de brievenbus van een infocenter van de FOD Financiën deponeren.

Raadpleging vermelding registratie op MyMinfin

De partijen kunnen de vermelding van de registratie raadplegen www.MyMinfin.be.Die vermelding kan ook naar het postadres of het elektronisch adres worden gestuurd dat vermeld is op het formulier in de rubriek ‘contactgegevens’. De keuze wordt aangegeven op het formulier.Indien er geen keuze wordt gemaakt, is alleen raadpleging op MyMinfin mogelijk.Het KB van 22 juni 2020 somt voor de verschillende akten op welke gegevens er telkens in de vermelding van de registratie van de akte worden opgenomen.

In werking

Het KB van 22 juni 2020 treedt in werking op 1 augustus 2020.Bron: 22 juni 2020 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, derde lid, 2quater en 8, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, BS 03 juli 2020, p.49097;

Zie ook:– Wet van 11 juni 2020 houdende verdere modernisering van de registratie van de huurovereenkomsten, BS 19 juni 2020.– Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955, BS 6 mei 1999.

Christine van Geel
Wolters Kluwer

Gerelateerde onderwerpen bekijken
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top