TL-lampen- brandgevaar
Compliance30 maart, 2021

TL-lampen: oorzaak van brand?

Het brandgevaar van tl-lampen schuilt in die lampen die irritant knipperen of waarvan de uiteinden gloeiend oranjeroze kleuren. Door het nemen van eenvoudige preventiemaatregelen kunnen de kans op het optreden van een defect in een tl-armatuur en het risico op brand verminderd worden.

TL-lamp

De levensduur van tl-lampen varieert volgens de fabrikant, het aantal schakelmomenten en de gekozen kwaliteit.
Bij de keuze van een juiste tl-lamp kan men het best enkele afwegingen maken:

  • levensduur versus prijs
  • aantal schakelingen
  • continuïteit

Het brandgevaar door tl-lampen ontstaat als:

de lampen irritant beginnen te knipperen
of
als de uiteinden oranjeroze kleuren

Deze veranderingen duiden op de aanwezigheid van een defect in de lamp.
Om de kans op het optreden van een defect in een tl-lamp te verminderen, kunnen enkele eenvoudige maatregelen genomen worden:

  • koop alle lampen op eenzelfde moment aan, en plan (volgens de voorschriften van de fabrikant) een algemene vervangbeurt in na x uur
  • vervang de defecte tl-lampen meteen
  • vervang bij het vervangen van de tl-lamp ook de starter
  • vervang de tl-lampen (en starters) allemaal tegelijk, en doe dat vóór het einde van hun levensduur
  • vervang, indien nodig als ultieme stap, de tl-lampen door ledverlichting met eenzelfde opbrengst

Met welke parameters moet je rekening houden voor de keuze van de juiste tl-lamp? Waarom zijn knipperende tl-lampen gevaarlijk? Welke maatregelen kunnen genomen worden voor een veilig gebruik van tl-lampen?

U vindt hierover meer in senTRAL: Hoe het risico op brand verminderen bij gebruik van tl-lampen?

Auteur: Marc Aspeslagh

Bron: Nationale Nederlanden: Preventietips voor particulieren, bedrijven en instellingen, Brandgevaar door verlichtingsarmaturen, 24 mei 2013

Meer in senTRAL:
- Basisprincipes over verlichting
- Energiezuinige verlichting

Eén handige online tool voor alle antwoorden overveiligheid, welzijn en milieu op het werk. Ontdek senTRAL
Back To Top