Legal17 november, 2020

Vlaamse Codex Wonen van 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid

Op 1 januari 2021 wordt de Vlaamse Codex Wonen van 2021 van kracht. Die codex komt er in uitvoering van artikel 112 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, dat de Vlaamse regering de bevoegdheid gaf om de regels op het woonbeleid, het grond- en pandenbeleid, het grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant, het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen, en de woonwagen- en doortrekkersterreinen bijeen te brengen in één wetboek.De Vlaamse Codex Wonen van 2021 werd opgedeeld in 7 boeken. Elk boek bevat meerdere delen, titels en hoofdstukken. Hier volgt een selectie van de belangrijkste onderdelen:

Bij het nieuwe wetboek zit onder meeer een bijlage met de vorige vindplaats van elk artikel, een lijst met artikels die niet worden overgenomen in de nieuwe codex, diverse concordantietabellen en een motivatie voor deze codificatie – de zogenaamde verantwoordingsnotitie.Bij de codificatie hoort ook een gecodificeerd uitvoeringsbesluit – het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 –, maar dat besluit is er nog niet. Ook al verscheen er in het BS van 14 oktober 2020 al een eerste wijziging op het gecodificeerde uitvoeringsbesluit en bevatte het BS van 3 november 2020 al tijdelijke afwijkingen op dat besluit omwille van het covid-19-virus.Bron: 17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid, BS 13 november 2020.

Zie ook: 17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse decreten en besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid, BS 17 november 2020.

Ontdek de concordantietabel Vlaamse Wooncode - Vlaamse Codex Wonen van 2021
Gerelateerde onderwerpen bekijken
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top