Two Businesswomen Using Laptop In Boardroom Meeting
Fiscaliteit & AccountingLegalInvesteerdersCompliance12 oktober, 2023

Kan generatieve AI voor de advocatuur méér worden dan een hulpmiddel voor routinewerk?

Welke rol zal generatieve AI spelen binnen de advocatuur? Wordt het een hulpmiddel voor routineklusjes? Of wordt generatieve AI een echte gamechanger, die het werk van advocaten en juristen diepgaand door elkaar schudt?

Ik ben ervan overtuigd dat de meerwaarde in ieder geval verder zal gaan dan het automatiseren van tijdrovend en repetitief werk. Dat vertelde ik in een vorig artikel, en het blijkt ook uit gesprekken bij verschillende advocatenkantoren. Generatieve AI kan voor juristen en advocaten namelijk een echte ideeënbooster zijn. 

Marcel Vonder

Marcel Vonder heeft meer dan 15 jaar ervaring in productontwikkeling in corporate organisaties. In zijn huidige rol als VP of Product Management is hij verantwoordelijk voor de transformatie van het bestaande Legal & Regulatory product portfolio in de Benelux naar oplossingen met geavanceerde technologische mogelijkheden.

Marcel Vonder profielfoto

Schrijft generatieve AI jouw volgend betoog?

Maar hoe zet je AI dan precies in? Kan een advocaat zijn argumentatie laten schrijven door generatieve AI? Sinds de lancering van ChatGPT lijkt dit in theorie perfect mogelijk, al zou een AI-gegenereerde tekst het volgens mij niet snel winnen van een door de mens geschreven betoog.

Waarschijnlijk zal generatieve AI juristen vooral helpen bij de research, en hen inspireren tijdens het schrijf- en denkwerk. Want nooit eerder was er zoveel informatie beschikbaar, die als parate kennis op het juiste moment naar boven komt. En dankzij de combinatie van grote rekenkracht en breed getrainde algoritmes, verschijnt deze sinds kort gewoon op ons scherm.

Waarschijnlijk zal generatieve AI juristen vooral helpen bij de research, en hen inspireren tijdens het schrijf- en denkwerk.

Is Artificiële intelligentie wel zo intelligent?

Toch lijkt dit nog iets te mooi om waar te zijn. Vandaag is lang niet alle output bruikbaar of relevant. Waarheid en fictie staan in open tools als ChatGPT gewoon door elkaar.

Generatieve AI analyseert de woorden in je vraag, en gaat op zoek naar stukjes tekst die statistisch gezien vaak in de buurt van die woorden voorkomen. Het genereert een tekst door woorden bij elkaar te plaatsen, maar geeft er geen betekenis aan. Het ‘begrijpt’ niet wat het ‘schrijft’, en kent geen goed of fout.

Daarom wil je als advocaat of jurist meester blijven over je eigen creatieve proces. Want als generatieve AI vandaag een zinvolle tekst maakt, dan komt dat omdat het systeem zich baseert op verschillende zinvolle, door mensen geschreven teksten. Maar wat als generatieve AI zich in de toekomst voornamelijk op AI-gegenereerde teksten zou baseren, omdat die ondertussen het merendeel van de bronnen uitmaken? Zou je daar nog iets van creativiteit in terugvinden?

Bovendien zijn de antwoorden gebaseerd op het hele internet tot januari 2022, en niet altijd op de meest betrouwbare auteurs of de meest recente rechtspraak. Als we echter een manier vinden om generatieve AI te combineren met betrouwbare databanken en naslagwerken, -bronnen die wél een ‘stamp of approval’ kregen-, dan kan daar verandering in komen. Het juist uitvoeren is nog een uitdaging, maar daar liggen wel degelijk mogelijkheden voor de verdere ontwikkelingen van generatieve AI-tools in de juridische sector en die zijn wij bij WK aan het onderzoeken.

Gelukkig kunnen juristen en advocaten ook nu al aan de slag met generatieve AI. Experimenteren is de boodschap, maar ze moeten wel waakzaam blijven voor foute informatie.

Beginnen bij het begin: de juiste prompts

De juiste vragen stellen, dat is voor een jurist altijd een belangrijke sleutel tot succes geweest. Maar een conversatie met een tool als ChatGPT vraagt wel een andere benadering. Daar moet je de vragen als prompts formuleren, als een duidelijke instructie waar het systeem mee aan de slag kan. Het algoritme moet exact weten waar je naar op zoek bent, en dat is een hele kunst.

Wanneer je dat onder de knie hebt, bezorgt het taalmodel je nieuwe invalshoeken en inzichten, en bespaart het je veel tijd. Je hoeft zelf geen eindeloze reeks documenten meer door te spitten, want de computer neemt het onderzoekswerk, vaak tijdrovend en repetitief, van je over. Zo wordt de combinatie ‘mens + machine’ zeer efficiënt, en waarschijnlijk efficiënter dan wie geen algoritmes gebruikt.

Je hoeft zelf geen eindeloze reeks documenten meer door te spitten, want de computer neemt het onderzoekswerk, vaak tijdrovend en repetitief, van je over.

Generatieve AI als creativiteitsbooster

De wisselwerking tussen jurist en generatieve AI zorgt voor ideeën, voor verrassende verbanden en nieuwe inzichten. Want generatieve AI heeft een veel breder scala aan bronnen ter beschikking dan een mens ooit kan verwerken. Dit zorgt voor ingevingen waar je als advocaat zelf nooit aan had gedacht.

Door de kortere research- en synthesefase kom je veel sneller tot de juridische essentie, en houd je meer tijd over om te doen waarvoor je ooit hebt gestudeerd. De juiste tools, en een goed gebruik ervan, stimuleren dus de menselijke creativiteit, en zorgen voor een inhoudelijke verrijking van het werk.

Toch zal de machine het werk nooit helemaal van je overnemen. Alle output moet je verifiëren en toetsen aan de feiten. Het systeem geeft suggesties, en daar laat jij systematisch je vakkennis op los. Jij vult aan en schaaft bij, tot elk detail volledig klopt.

Want ook al geeft generatieve AI vaak een verbluffend resultaat, voor een winnend betoog maak jij als jurist nog steeds het verschil.

Marcel Vonder profielfoto
Vice President of Product Management | Wolters Kluwer
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top