financiële rapportering
Fiscaliteit & Accounting11 december, 2020

Financiële rapportering en dashboarding na corona: druk hoger om kort op de bal te spelen

Belgische ondernemingen zagen hun omzet in 2020 met gemiddeld 14 procent dalen als gevolg van de coronacrisis. Aanhoudende cashflowproblemen dreigen de cijfers in heel wat kmo’s donkerrood te kleuren. En dus hebben ondernemers vandaag meer dan ooit nood aan inzicht in hun cijfers. Financiële rapporten en dashboards zijn hierbij onmisbaar. Volgens de recentste enquête van de Economic Risk Management Group (ERMG) ramen Belgische ondernemingen hun omzetverlies op 14 procent. Voor de twee zwaarst getroffen sectoren, cultuur en horeca, loopt dat cijfer zelfs op tot 81 en 39 procent respectievelijk. Bovendien verwachten ondernemers ook in 2021 nog een omzetverlies van 10 procent.

Proactief ondernemen dankzij business analytics

Heel wat bedrijven verkeren vandaag in acute financiële ademnood als gevolg van de coronacrisis. Bovendien beschikken ze vaak niet over de juiste gegevens om de situatie aan te pakken en een daadkrachtig herstelbeleid uit te stippelen. Nochtans zijn monitoring en opvolging van cijfers de sleutel tot proactief ondernemerschap.

7 cruciale financiële metrics in het post-coronatijdperk

Welke kpi’s belangrijk zijn, hangt in grote mate af van de aard van de onderneming. Toch onderscheiden we acht cruciale metrics die élke onderneming moet opvolgen. 

Cashflow-analyse op de korte en lange termijn

Hoe evolueert de cashflow van week tot week, en van maand tot maand?

Betalingsopvolging, inclusief stockrotatie

Welke klanten respecteren de afgesproken betalingstermijnen, welke niet? Met deze informatie kunt u aan de slag om uw debiteurenbeheer te bepalen. Wat is de omloopsnelheid van uw voorraden? Deze data helpt u het juiste evenwicht te vinden in uw voorraadbeheer.

Solvabiliteit en werkkapitaalbehoefte

In hoeverre bent u in staat kredieten en leningen terug te betalen? En hoeveel kapitaal heeft uw onderneming nodig om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen (leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhoud uit te voeren, …)?

Analyse van brutomarge of EBITDA-niveau

Hoeveel omzet houdt u over na aftrek van de leverancierskosten (brutomarge)? Of na aftrek van de leverancierskosten, interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA)? Met deze data kunt u een grondige analyse maken van de rentabiliteit per activiteit, project, product of vestiging van uw bedrijf.

Prognoses en daadwerkelijke winst/verlies

Hoeveel winst/verlies hebt u de voorbije maanden geboekt? Hoeveel winst/verlies zal u de komende maanden boeken rekening houdend met diverse plausibele scenario’s?

Opvolging hr-kosten

Hoeveel bedragen uw personeelskosten? Hoe productief zijn uw werknemers? Wat is het verzuimpercentage?

Opvolging van sales: crm, pipeline & forecast

Welke verkopen zitten er in de pijplijn op de korte en lange termijn?

Realtime inzicht dankzij directe koppeling met uw boekhoudsoftware

Dashboard- en rapporteringstools maken het u gemakkelijk om de hierboven opgesomde metrics te monitoren. De cijfers worden rechtstreeks uit uw boekhoudpakket geplukt en in een overzichtelijk dashboard met grafieken en tabellen gegoten. Bovendien wordt de data continu geactualiseerd. Wijzigen de cijfers in uw boekhouding? Dan ziet u daar meteen de neerslag van in uw dashboard. Zonder enige manuele tussenkomst.

Meer weten?

Bekijk hieronder het gratis webinar ‘Financiële rapportering en cashmanagement voor kmo’s na corona’ dat we in samenwerking met onze partner EMAsphere organiseerden. 

emasphere
Bekijk de video

Wilt u meer informatie?

Heeft u nog vragen over ons aanbod? Bent u benieuwd welke oplossingen het beste bij u passen? Onze collega's helpen u graag verder.

Indien u het onderstaande formulier niet ziet verschijnen, kan u ook contact opnemen via [email protected]

Back To Top