hr
Legal27 april, 2021

Tewerkstellingssteun en andere steunmaatregelen

Auteur(s): Partena Professional (Jonas Verplanken), Partena Professional (Yves Stox)

De verschillende overheden – federaal, gemeenschappen en gewesten – kennen tewerkstellings- en andere steunmaatregelen toe met als doel om de tewerkstelling te stimuleren. Dat kan door een verlaging van de loonkost van de werkgever, door de verhoging van het nettoloon van de werknemer of door de toekenning van een premie.

Op SocialEye vindt u een samenvattende tabel biedt een overzicht van de voornaamste tewerkstellingssteun en andere steunmaatregelen die de verschillende overheden toekennen aan werkgevers en werknemers. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt op territoriaal niveau. Deze tabel vermeldt enkel maatregelen die gelden voor onbepaalde tijd. Wat betreft de aard van de maatregel wordt er een onderscheid gemaakt tussen volgende types:

 

  • activering van de uitkering: een maatregel waarbij de werkgever een deel van het verschuldigde nettoloon mag inhouden, waarbij een overheidsinstelling het verschil uitbetaalt onder de vorm van een uitkering;
  • fiscaal voordeel: de voordelen die leiden tot een verminderde belastingdruk op de onderneming;
  • loonsubsidie: de rechtstreekse toekenning van financiële middelen die afhankelijk is van het uitbetalen van een loon, of die bestaat uit het vergoeden van een deel van de loonkost;
  • premie: de rechtstreekse en eenmalige toekenning van financiële middelen aan de onderneming.

De maatregelen worden per type in bovenstaande volgorde behandeld. Per type bespreken we eerst de maatregelen die gelden voor heel België, vervolgens het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De verminderingen socialezekerheidsbijdragen komen hier niet aan bod. Voor de verminderingen van de werknemersbijdragen, zie De werkbonus (of vermindering van persoonlijke bijdragen op lage lonen en zie Vermindering van de persoonlijke sociale bijdragen voor een werknemer die het slachtoffer is van een herstructurering.

Voor de verminderingen van de werkgeversbijdragen, zie 
Samenvattende tabel met de verminderingen van de werkgeversbijdragen.

Hieronder vindt u een voorproefje van de tabel.

Meer weten ? Bekijk de volledige tabel op SocialEye

Legalworld
Legalworld Newsletter
Het recentste nieuws gratis in uw mailbox
Back To Top