digitale verzending van aanslagbiljetten door Vlabel via eBox
Fiscaliteit & Accounting02 juni, 2021

Weldra digitale verzending van aanslagbiljetten door Vlabel via eBox mogelijk

Nu al kunnen belastingplichtigen hun aanslagbiljetten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) digitaal ontvangen via het systeem van internetbankieren en de applicatie ‘Zoomit’. Maar Vlabel wil de biljetten in de toekomst ook kunnen verzenden via de ‘eBox’. Bedoeling is bovendien om stelselmatig ook andere documenten m.b.t. de belastingen zoals betalingsherinneringen, individuele correspondentie, enz. via de ‘eBox’ ter beschikking te stellen. De dienst is zich al volop aan het voorbereiden op deze nieuwe manier van werken. En ook de regelgeving wordt klaargestoomd. Via een fiscaal Verzameldecreet van 2 april 2021 werd in de Vlaamse Codex Fiscaliteit een ruime basis gecreëerd voor de invoering van de eBox. Vandaag zorgt de Vlaamse regering voor een aantal concrete uitvoeringsbepalingen. Ze wijzigt hiervoor het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013.

Decretale basis voor gebruik eBox

De Vlaamse Codex Fiscaliteit stelt uitdrukkelijk dat aanslagbiljetten in gesloten omslag aan de belastingplichtige worden bezorgd. Maar de belastingplichtigen kunnen ervoor kiezen om de biljetten en andere belastingdocumenten digitaal te ontvangen via ‘een elektronisch platform’ dat Vlabel daarvoor voorziet. Momenteel kan dat via ‘Zoomit’, maar het is de bedoeling om binnenkort ook de eBox te gebruiken voor het versturen van aanslagbiljetten en andere belastingdocumentatie. De basis daarvoor werd gelegd via het fiscale Verzameldecreet van 2 april 2021. Het is aan de Vlaamse regering om de toepassingsmodaliteiten vast te leggen. Dat doet ze nu via een wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit. De regering zorgt meer concreet voor een aanpassing van de afdeling ‘Verzending van aanslagbiljetten’.

Procedure exclusief digitaal vanaf instemming

Uit de nieuwe regels blijkt dat de belastingplichtige duidelijk zal moeten aangeven hoe hij zijn aanslagbiljetten en belastingdocumenten wil ontvangen: per post, via ‘Zoomit’ (zolang die toepassing operationeel blijft) of via de ‘e-Box’. Maar eens hij zijn uitdrukkelijke instemming heeft gegeven om aanslagbiljetten en eventuele andere belastingdocumenten elektronisch te ontvangen via het ter beschikking gestelde platform, dan betekent dit dat de procedure (vanaf de instemming) ook effectief alleen nog digitaal zal verlopen.

Bericht over geplaatste documenten

De belastingplichtige zal steeds een bericht ontvangen wanneer een bepaald document op het elektronische platform ter beschikking is gesteld. Zowel de belastingplichtige als Vlabel kunnen de uitwisseling van documenten via het elektronische platform op elk moment stopzetten. Die beslissing geldt onmiddellijk. Maar de documenten blijven nog 6 maanden lang beschikbaar op het elektronische platform.

Back To Top