electronic sports
Legal15 november, 2022

E-sports: een verkennende bijdrage van het begrip, de positie van spelers en weddenschappen

Hannes DEWAELE, Nadia FECI en Jan DE BRUYNE, “Esports. Begrip, positie van spelers en weddenschappen”, NjW 2022, afl. 469, 718-736.

Electronic sports, beter gekend als e-sports, zijn de voorbije jaren uitgegroeid van een nichemarkt tot een miljardenindustrie en mainstream vorm van competitie en plezier. Er zijn echter heel wat juridische uitdagingen aan deze ontwikkelingen verbonden. Na een begripsafbakening en een bespreking van het ecosysteem, worden een aantal van deze uitdagingen in twee verkennende bijdragen onder de loep genomen. De auteurs staan daarbij niet alleen stil bij de juridische positie van e-sporters, het gebruik van doping en de bestrijding ervan, en weddenschappen in een e-sportscontext, maar werpen ook hun licht op enkele vraagstukken met betrekking tot intellectuele rechten en gegevensbescherming. Deze bijdrage vormt een basis voor verder onderzoek.

Lees de volledige bijdrage rechtstreeks in Jura →

Beschrijving en analyse van het e-sportsecosysteem

Gezien het jonge karakter van e-sports bestaat in de literatuur nog een wildgroei aan definities. De auteurs destilleren hieruit de belangrijkste elementen en koppelen deze aan de internrechtelijke definiëring van een ‘sport’. Daarna wordt ingegaan op de verschillende actoren in het e-sportsecosysteem met bijzondere aandacht voor de vele  samenwerkingsverbanden en organisaties waar deze samenkomen.

Contractueel en arbeidsrechtelijk perspectief

De auteurs analyseren vervolgens de (globale) organisatiestructuur van e-sports vanuit een contractueel en arbeidsrechtelijk perspectief. Daarbij wordt vanuit een aantal basismodellen de verhouding tussen spelers, teams, gameontwikkelaars en organisatoren besproken. De veelal precaire positie van (jonge) spelers wordt hierbij vanuit het Belgische arbeidsrecht verder belicht.

Doping in een e-sportscontext

Net zoals in andere sporten zorgen de (groeiende) geldstromen in e-sports voor de nodige dopingschandalen en daarop volgende regelgeving. De auteurs bespreken het regelgevend kader omtrent fysische en mechanische doping. Ze tonen hierbij dat er een gebrek is aan een sterk ontwikkeld en performant anti-dopingsysteem en beleid.

E-sportsweddenschappen

E-sportsweddenschappen zijn weddenschappen in het licht van multiplayer-competities van computerspellen. De auteurs bespreken eerst het Belgische regelgevend kader omtrent e-sportsweddenschappen met oog voor de Europese context waarin deze zich situeert. De kwalificatie van e-sportsweddenschappen binnen de Kansspelwet en de gevolgen hiervan worden tevens besproken. Het gebrek aan erkenning van e-sports als een sport wordt hierbij uitgelicht. De auteurs besluiten dat het huidige regelgevend kader te wensen over laat op het vlak van rechtszekerheid, spelersbescherming en toekomstbestendigheid.

Auteurs
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Gerelateerde onderwerpen bekijken
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top