Afsluiting boekjaar
Fiscaliteit & Accounting07 maart, 2023

Download gratis checklist: jaarafsluiting boekjaar 2022

Bent u, accountant, volop bezig met de afsluiting van het boekjaar 2022? Geen sinecure, gezien de vele stappen die u moet nemen. En dus is een overzicht van wat er allemaal dient te gebeuren wel op zijn plaats. Download de checklist voor een vloeiende jaarafsluiting.

Deel 1: Afsluiten boekhouding

Stap 1: Balans voor resultaat, afsluiten boekhouding 

 • Controleer alle boekhouddetails : zijn alle documenten verwerkt in aankoop en verkoopdagboeken? Zijn alle bank en kas-journalen bijgewerkt?
 • Doe de btw-omzetvergelijking
 • Overloop investeringen en boek alle afschrijvingen
 • Voer correcties door en m.b.t. overlopende rekeningen en/of voorzieningen, saldeer wachtrekeningen en doe afpuntingen
 • Bereid gedetailleerde informatie voor m.b.t. eventuele rekening couranten, openstaande posten, dubieuze debiteuren, leasing of huurcontracten..
 • Controleer de voorraad met de voorraaddetails
 • Ga na of de geboekte lonen in overeenstemming zijn met het attest van het sociaal secretariaat
 • Controleer en vergelijk grootboeksaldi met deze van vorig boekjaar, bekijk details bij grote afwijkingen
 • Controleer de aflossingstabellen van leningen, leasing, … en doe de nodige overboekingen van lange naar korte termijn.

Stap 2: Voorbereiding berekening vennootschapsbelasting

 • Stel de nodige fiscale bijlagen op
 • Bereken de (geraamde) belasting
 • Resultaatverwerking boeken in boekhoudprogramma (indien niet automatisch)
 • Maak rapporten

Stap 3:  Balans na resultaat. Neem de resultaatverwerking over in uw boekhouding. De eindbalans vormt tevens de beginbalans voor het nieuwe boekjaar.

Download gratis checklist
Hou het overzicht van uw to do's via de checklist Jaarafsluiting

Deel 2: Opmaken van verslagen 

Stap 1: Verslag bestuursorgaan voorbereiden
 • voorstel doen aan algemene vergadering omtrent:
  • (her)benoemingen
  • Resultaat van het boekjaar
  • Bijzondere vermeldingen m.b.t. resultaat en/of winstverdeling
 • Neem notulen van het bestuursorgaan
 • Aanwezigheden bijhouden
 • Bij winstuitkering liquiditeitstest uitvoeren
Stap 2: Verslag algemene vergadering voorbereiden
 • Check of er (her)benoemingen moeten gebeuren en indien nodig: publicatie in bijlage Belgisch staatsblad van deze (her)benoemingen
 • Neem eventuele bijzondere vermeldingen op m.b.t. resultaat en/of winstverdeling
 • Aanwezigheden bijhouden
Stap 3: Bijeenroepen Algemene vergadering
 • Binnen de 6 maanden na afsluiting boekjaar
 • Aanwezigheidsregister algemene vergadering
 • Notulen algemene vergadering

Deel 3: Jaarrekening

Stap 1: Jaarrekening Nationale Bank van België voorbereiden
 • Gegevens inlezen uit boekhouddossier
 • Voer rekenkundige controles uit
 • Maak jaarrekening aan
 • Neerlegging bij de Nationale Bank van België

Deel 4: Vennootschapsbelasting

Stap 1: Groottecriteria overnemen van Jaarrekening software
Stap 2: Fiscale bijlagen afwerken
Stap 3: Aangifte via BizTax  


Deel 5: Jaarrapport opstellen

Bundelen van:
 • Balans
 • Resultaatrekening
 • Vennootschapsbelastingaangifte
 • Jaarrekening
 • Verslagen van en aan de Algemene Vergadering
 • Eventuele bijlagen (fiches, attesten, …)

Deel 6 : Extracomptabel

 • Vergelijk de budgetten met de werkelijk geboekt cijfers (forecast vs. realiteit)
 • Stel de nodige fiches 281.10 of 281.50 of andere fiches op
 • Formuleer adviezen, denk aan vennootschapsvorm of ander wetswijzigingen

Download gratis checklist

Vul het formulier in en download de checklist jaarafsluiting meteen.

Ontbreekt het formulier hieronder?

Om het formulier te kunnen zien, moet je eerst je cookie-instellingen wijzigen. Klik op de onderstaande knop om uw voorkeuren bij te werken om alle cookies te accepteren. Voor meer informatie kun je ons Privacy & Cookiebeleid raadplegen.

Back To Top