JN3010-KLUW-Oneweb-Jura-bibliotheken-split-width-hero-faillissementsrecht-1920x1280
Legal15 december, 2021

Kwijtschelding bij faillissement

Valère VEREECKE, “Geen vervaltermijn van drie maanden bij kwijtschelding. Tweede fresh start voor de gefailleerde?”, NjW 2021, afl. 452, 850-856.

 

In aflevering 452 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) die op 8 december 2021 verschenen is, bestudeert Valère Vereecke het onderscheid tussen het verzoek tot kwijtschelding  van restschulden dat de gefailleerde samen met de aangifte van het faillissement indient en het verzoek dat hij nadien indient los van de aangifte. Dit laatste moet hij doen binnen drie maanden na publicatie van het faillissementsvonnis. Het Grondwettelijk Hof oordeelde in zijn arrest van 22 april 2021 (nr. 2021/62) echter dat deze ‘vervaltermijn’ strijdig is met artikels 10 en 11 Gw. 

Lees deze bijdrage rechtstreeks in Jura →

De bijdrage van Valère Vereecke is als volgt gestructureerd:

Inleiding

I. Van verschoonbaarheid naar kwijtschelding.

II. Voorwaarden om van kwijtschelding te kunnen genieten

A. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend

B. Indienen binnen de drie maanden na de bekendmaking

III. De prejudiciële vraag

IV. Gevolgen van deze uitspraak voor de gefailleerde

V. Aanpassing van de wet?

Besluit

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top