accountant-working-with-data-at-office
Fiscaliteit & Accounting03 mei, 2023

Drie experts delen visie op digitalisering, duurzaamheid en werkdruk bij accountants

Artificiële intelligentie zal ongetwijfeld een belangrijke rol gaan spelen in het automatisatieproces van het boekhoudkantoor
Paul Simons (Codabox)
Hoe gaan accountants om met belangrijke topics als digitalisering, duurzaamheid en werkdruk? Bart Van Coile (ITAA), Paul Simons (CodaBox) en Niels Priem (Wolters Kluwer) deelden op Taxville 2023 hun inzichten. 

E-invoicing als katalysator voor digitalisering  

De accountancywereld digitaliseert snel. Het besef groeit dat automatisering een must is om operationele taken efficiënt en correct af te handelen. Tegelijk weten we dat data cruciaal is om ondernemers advies op maat te kunnen aanreiken. De verplichte invoering van e-invoicing in Europa tegen 2028 fungeert als katalysator. “De digitale factuur zal het tijdrovende proces van data-entry ongetwijfeld kunnen drukken”, weet Paul Simons van CodaBox. “Die tijdwinst is bovendien noodzakelijk voor accountants die zich willen richten op advies.”  

“Het is dan ook goed dat de Europese Unie werkt aan een wetgeving omtrent digitale facturatie van b2b-transacties”, aldus Simons. “Want iedereen is wel overtuigd van het belang van e-invoicing, maar slechts 10 procent van alle b2b-facturen wordt vandaag digitaal verstuurd. We hebben dus nog een weg af te leggen.” 

“Door te digitaliseren kunnen accountants vandaag zoveel meer”, beaamt Bart Van Coile van beroepsvereniging ITAA. “We kunnen ondernemers inzichten aanreiken waar ze vroeger geen toegang toe hadden. De mogelijkheden op het vlak van adviesverlening zijn enorm. Die rol zal voor accountants cruciaal blijken.” 

De impact van artificiële intelligentie op de accountant

Technologie speelt een belangrijke rol in het succesverhaal van accountantskantoren. De recente doorbraken op het vlak van artificiële intelligentie – denk aan ChatGPT – zijn veelbelovend en worden ook door accountants nauwlettend in het oog gehouden. “AI zal ongetwijfeld een belangrijke rol gaan spelen in het automatisatieproces van het boekhoudkantoor”, beseft Simons. “De vertaalslag van een factuur naar een correct boekhoudkundig document, bijvoorbeeld, is een taak die kunstmatige intelligentie op korte termijn kan overnemen.” 

“We mogen wel de controlerende rol van de accountant niet uit het oog verliezen”, waarschuwt Van Coile. “Onze klanten willen de zekerheid dat hun cijfers correct zijn. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de gecertificeerde accountant om die zekerheid te bieden.” 

Specialiseren of consolideren?  

Er beweegt heel wat op de accountancymarkt. Overnames en consolidaties zijn vandaag schering en inslag. Paul Simons van CodaBox schat het aantal overnames vandaag op één à twee per dag. “Dat biedt hen enerzijds meer slagkracht in de markt, maar anderzijds geeft het hen ook de mogelijkheid om meer kennis binnen te halen, en zich verder te specialiseren. Wie vandaag alleen een kantoor opstart, heeft geen andere keuze dan in te zetten op automatisering.” 

“Ik denk dat kleine kantoren het zeer moeilijk gaan krijgen in de toekomst”, bevestigt Van Coile. “De administratieve druk wordt zo groot dat het efficiënter is om met andere partijen te samen te werken.” 

Meer administratieve lasten, hogere werkdruk 

De almaar toenemende administratieve lasten zijn een oud zeer binnen de accountancywereld. Sinds enkele jaren prijkt het beroep dan ook op de lijst met knelpuntberoepen. “De voorbije twee jaar is de het personeel in de kantoren met 7,3 procent gestegen”, weet Van Coile. “Ondanks die toename is de werkdruk groter geworden, omdat de administratieve lasten jaar na jaar toenemen. Daar ligt de kern van het probleem. Veel medewerkers tussen de 40 en 50 jaar stromen uit omdat ze de werkdruk niet meer aankunnen. Mensen willen een betere work-lifebalance.”  

Mede daardoor krijgen kantoren het moeilijk om medewerkers te vinden. De situatie wordt jaar na jaar prangender. Een oplossing  dringt zich dan ook op. “We moeten durven mensen aan te werven met minder competenties en hen vervolgens de juiste kennis aanreiken om hen bij te scholen. We moeten anders gaan denken om de profielen in te vullen.” 

Herbekijk het rondetafelgesprek van Taxville ’2023 

Wil u het gesprek tussen Bart Van Coile, Paul Simons en Niels Priem herbekijken? 

Door te digitaliseren kunnen accountants vandaag zoveel meer
Bart Van Coile (ITAA)
Rondetafelgesprek Taxville 2023
Bekijk video
Taxville 2023 rondetafelgesprek over digitalisering in de accountancywereld.
GRATIS DOWNLOAD 
Download de Fiscale Jaarkalender 2024
Bewaar het overzicht, zelfs in de drukste piekperiode. 

Download de Fiscale Jaarkalender ook als pdf-bestand:

Gerelateerde onderwerpen bekijken
GRATIS DOWNLOAD 
Download de Fiscale Jaarkalender 2024
Bewaar het overzicht, zelfs in de drukste piekperiode. 

Download de Fiscale Jaarkalender ook als pdf-bestand:

Back To Top