jura vruchtgebruik
Legal26 juli, 2021

Omzettingstabellen voor lijfrente en vruchtgebruik geactualiseerd op 2 juli

Omzettingstabel lijfrente

Kinderen zijn bij wet verplicht om in het levensonderhoud te voorzien van:

  • hun behoeftige ouders;
  • andere behoeftige bloedverwanten in de opgaande lijn.

Ook na het overlijden van een kind blijft die onderhoudsplicht gedeeltelijk bestaan. Als het kind overlijdt zonder nakomelingen na te laten, dan wordt vanuit de nalatenschap een bedrag uitgekeerd aan de bloedverwanten in de opgaande lijn die behoeftig zijn. Dat gebeurt in de vorm van een maandelijkse lijfrente of een eenmalig kapitaal.

Het exacte bedrag van de maandelijkse lijfrente of van de gekapitaliseerde lijfrente kan worden berekend met de omzettingstabel op basis van:

  • het geslacht;
  • en de leeftijd van de behoeftige bloedverwant.

De resultaten in de tabel zijn nu geactualiseerd. Ze worden gebaseerd op:

  • de levensverwachting volgens de prospectieve sterftetafels van het Federaal Planbureau;
  • en een interestvoet die gebaseerd is op de gemiddelde rentevoet van de lineaire obligaties (OLO’s) over het voorbije jaar.

Omzettingstabel vruchtgebruik

Als na een overlijden de langstlevende partner beslist om de kinderen of andere erfgerechtigden ‘uit te kopen’, of omgekeerd, dan moet de waarde van het vruchtgebruik bepaald worden.

Het exacte bedrag kan worden berekend met de omzettingstabel op basis van:

  • het geslacht;
  • en de leeftijd van de persoon met vruchtgebruik.

De erfgenamen bepalen in principe zelf de waarde van het vruchtgebruik. Als ze niet overeenkomen en de rechter moet tussenkomen, dan moet hij de omzettingstabellen gebruiken die de minister van Justitie heeft vastgelegd.

Inwerkingtreding: 2 juli 2021 (dag van publicatie in Belgisch Staatsblad) 

Bron:1 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het oud Burgerlijk Wetboek, BS 2 juli 2021, p. 67034.
Bron: 1 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het oud Burgerlijk Wetboek, BS 2 juli 2021, p. 67041.
 

Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top