sentral-ISO-pestel
Compliance03 februari, 2022

Contextanalyse, een vereiste voor managementnormen

De ISO-managementnormen op basis van de High Level Structure (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) vereisen een analyse van de interne en externe context van uw organisatie. Deze contextanalyse is een belangrijk element in de vergelijking met eerdere versies van deze ISO-normen. In dit artikel maakt u kennis met het PESTEL-model, een veelgebruikte methode om een dergelijke contextanalyse uit te voeren en krijgt u tips om deze contextanalyse tot een goed einde te brengen.

Waarom de context van uw onderneming analyseren?

De organisatie moet de meest relevante en belangrijke punten (issues) vaststellen door de interne en externe omstandigheden in kaart te brengen. Zo kan u rekening houden met alle factoren die invloed kunnen hebben op uw veiligheidsmanagementsysteem en kunnen de risico’s en opportuniteiten die eruit voortvloeien beter worden beheerd. Deze analyse laat toe om een beter inzicht te krijgen in de thema’s die van wezenlijk belang zijn voor uw organisatie, en erop te anticiperen. Door de gunstige en ongunstige punten voor de organisatie te identificeren, kan een actieplan worden opgesteld dat past binnen een preventieve, in plaats van een curatieve aanpak.

De PESTEL-methode in de praktijk

Om de interne en externe context te analyseren, wordt vaak de PESTEL-methode gebruikt. Deze methode maakt het mogelijk om de context van de organisatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Concreet moet er een bevraging plaatsvinden rond al deze interne en externe thema’s. Onderstaande voorbeeldvragen geven een idee van hoe dit in zijn werk gaat. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, is het belangrijk dat elke afdeling, alsook de directie, in het proces betrokken wordt, om zo verschillende standpunten te vergaren.

Als uw organisatie over een geïntegreerd managementsysteem met meerdere normen (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 5001…) beschikt, kan de contextanalyse in één keer worden uitgevoerd door thema’s zoals klanttevredenheid, milieu-integratie, veiligheid en gezondheid op het werk, energie, etc. gelijktijdig te behandelen.

Onderstaand voorbeeld is afgestemd op de norm ISO 45001, maar dit vraagproces kan ook worden toegepast op andere normen die een contextanalyse vereisen.

Opmerking: Al deze vragen moeten bekeken worden vanuit hun relevantie voor de organisatie. Zo moet de vraag ‘wat zijn de politieke ontwikkelingen?’ eigenlijk gelezen worden als ‘wat zijn de relevante politieke ontwikkelingen voor de organisatie?’

Tip: Besteed voldoende tijd aan het uitvoeren van deze analyse om de werking van uw organisatie in hoge mate te verbeteren!

Hoe implementeert u de ISO 45001 norm in uw bedrijf? Ontdek het in deze whitepaper

Auteur: Jan Dillen

Bron: senTRAL:

Wat houdt een goede ISO 45001 implementatie in? Maak kennis met senTRAL, online tool voor alle HSE informatie en vindt alle info die u nodig hebt voor een optimale veiligheidscultuur.

Back To Top