Man die naar notities op de muur kijkt
Compliance03 februari, 2022

Contextanalyse, een vereiste voor managementnormen

Voor wie aan de ISO-managementnormen wil voldoen, is een degelijke contextanalyse onontbeerlijk. In dit artikel maakt u kennis met de PESTEL-analyse, een veelgebruikte methode om een contextanalyse tot een goed einde te brengen. Lees snel onze tips.

Meer risicoanalyses op uw maat ontdekken en toepassen? Krijg tijdelijk gratis toegang tot senTRAL, de databank voor HSE-professionals.

Waarom een contextanalyse?

Uw organisatie moet de context bepalen waarbinnen het veiligheidsmanagement opereert. De interne en externe context hebben immers invloed op uw veiligheidsmanagementsysteem.

Het doel van de contextanalyse is om relevante en belangrijke punten (issues) vast te stellen door de interne en externe omstandigheden in kaart te brengen. Brengt u alle factoren in kaart die invloed hebben op uw veiligheidsmanagementsysteem? Dan kunt u risico’s en opportuniteiten die eruit voortvloeien beter beheren.

Een contextanalyse geeft u dus meer inzicht in de thema’s die van wezenlijk belang zijn voor uw organisatie en helpt u om er beter op te anticiperen. Door de gunstige en ongunstige punten voor de organisatie te identificeren, kunt u een actieplan opstellen dat past binnen een preventieve, in plaats van een curatieve aanpak.

Deze strategische langetermijnbenadering is relatief nieuw in de veiligheidsmanagementsysteemnorm ISO 45001:2018. De contextbenadering werd voor het eerst geïntroduceerd in de norm ISO 31000 over risicomanagement, en overgenomen in de managementsysteemnormen.

Wat is de PESTEL-analyse?

Om de interne en externe context te analyseren, gebruiken preventieadviseurs vaak de PESTEL-analyse. Deze methode maakt het mogelijk om de context van de organisatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

PEST verwijst naar politieke, economische, sociale en technologische factoren waarbinnen de organisatie werkt. Voor HSE-managers, raden we aan om het acroniem PEST uit te breiden naar PESTEL. U neemt dan ook de milieuaspecten (environment) en de wettelijke context (legal) mee in beschouwing.

De PESTEL-methode in de praktijk

Om de interne en externe context te analyseren, wordt vaak de PESTEL-methode gebruikt. Deze methode maakt het mogelijk om de context van de organisatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Concreet moet er een bevraging plaatsvinden rond al deze interne en externe thema’s. Onderstaande voorbeeldvragen geven een idee van hoe dit in zijn werk gaat. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, is het belangrijk dat elke afdeling, alsook de directie, in het proces betrokken wordt, om zo verschillende standpunten te vergaren.

Als uw organisatie over een geïntegreerd managementsysteem met meerdere normen (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 5001…) beschikt, kan de contextanalyse in één keer worden uitgevoerd door thema’s zoals klanttevredenheid, milieu-integratie, veiligheid en gezondheid op het werk, energie, etc. gelijktijdig te behandelen.

Onderstaand voorbeeld is afgestemd op de norm ISO 45001, maar dit vraagproces kan ook worden toegepast op andere normen die een contextanalyse vereisen.

Opmerking: Al deze vragen moeten bekeken worden vanuit hun relevantie voor de organisatie. Zo moet de vraag ‘wat zijn de politieke ontwikkelingen?’ eigenlijk gelezen worden als ‘wat zijn de relevante politieke ontwikkelingen voor de organisatie?’

Tip: Besteed voldoende tijd aan het uitvoeren van deze analyse om de werking van uw organisatie in hoge mate te verbeteren!

Probeer senTRAL

Als uw organisatie over een geïntegreerd managementsysteem met meerdere normen (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 5001…) beschikt, kan de contextanalyse in één keer worden uitgevoerd door thema’s zoals klanttevredenheid, milieu-integratie, veiligheid en gezondheid op het werk, energie, etc. gelijktijdig te behandelen.

Opmerking: Al deze vragen moeten bekeken worden vanuit hun relevantie voor de organisatie. Zo moet de vraag ‘wat zijn de politieke ontwikkelingen?’ eigenlijk gelezen worden als ‘wat zijn de relevante politieke ontwikkelingen voor de organisatie?’

Tip: Besteed voldoende tijd aan het uitvoeren van deze analyse om de werking van uw organisatie in hoge mate te verbeteren!

Ontdek ook onze whitepaper over ISO 45001 of maak kennis met senTRAL, onze online tool voor al uw HSE-informatie.

 

Bron: Jan Dillen voor senTRAL.

Back To Top