Sentral-PSR-valpreventie
Compliance16 mei, 2023

Campagnemateriaal voor verkeersveiligheid medewerkers

Tips voor fietsers en automobilisten om de verkeersveiligheid te verbeteren

Bron:senTRAL
Auteur(s): Edelhart Kempeneers

"Seg, bedankt": onder die Vlaamse noemer lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde haar nieuwe campagne, die fietsverkeer veiliger wil maken met tips voor zowel fietsers als automobilisten.

Meer fietsongevallen woon-werkverkeer

Veel mensen fietsen tegenwoordig, ook naar hun werk,  en dat is goed nieuws. Meer dan de helft van de Vlamingen gebruikt regelmatig een (elektrische) fiets. Dit betekent helaas ook meer fietsongevallen. Zo is het aantal arbeidswegongevallen met de fiets tussen 2015 en 2019 gestegen van 22,1% naar 37% bij van Vanbreda Risk & Benefits, de grootste verzekeringsmakelaar in ons land. De veiligheid kan dus beter. 82% van de weggebruikers vindt dat fietsers en autobestuurders beter op elkaar moeten letten.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) organiseert elk jaar zes grote campagnes over verkeersveiligheid. Die richten zich op thema's zoals afleiding, snelheid en rijden onder invloed, maar ook op kwetsbare groepen zoals fietsers en motorrijders. Met een nieuwe campagne, die gaat van “Seg!” naar “Seg, bedankt!” wil de VSV samen met iedereen werken aan een veiliger fietsverkeer. Hiervoor bieden ze filmpjes en gedragstips aan, bestemd voor autobestuurders en fietsers.

Tips voor automobilisten

1. Bedankt om afstand te houden als je een fietser inhaalt. Houd binnen de bebouwde kom minimaal 1 meter afstand, en buiten de bebouwde kom 1,5 meter. Blijf achter de fietser als er geen ruimte is om in te halen. In een fietsstraat of fietszone mag je nooit fietsers inhalen.

2. Bedankt om eerst te kijken voor je je deur opent. Controleer eerst je zijspiegel en kijk over je schouder om te zien of er een fietser aankomt. Open de deur met de hand die het verst van de deur is verwijderd (rechterhand voor bestuurder, linkerhand voor passagier) om automatisch achterom te kijken.

Tips voor fietsers

1. Bedankt om te vertragen als je iemand inhaalt. Laat je fietsbel horen, kijk over je schouder en houd voldoende afstand bij het inhalen. Zo voorkom je valpartijen en schrikreacties.

2. Bedankt, om voorrang te verlenen als het moet. Fietsers krijgen vaak voorrang van automobilisten, wat soms voor verwarring zorgt. Wees altijd voorzichtig en verleen voorrang waar het moet. Maak oogcontact met de bestuurder of wacht op een teken voordat je oversteekt.

De tips worden toegelicht in vier campagnevideo's die online worden verspreid. Radio 2 en MNM werken samen om fietsers te bevragen over hun ervaringen.

Hier kan u het campagnemateriaal downloaden.

Meer in senTRAL, online tool voor alle HSE informatie:

HSE

HSE Newsletter

Ontvang voortaan maandelijks waardevolle inzichten in uw mailbox.
Back To Top