cafetariaplan
Legal03 maart, 2020

Cafetariaplannen of flexibele verloning, iets voor u?

Een cafetariaplan creëert het kader om een flexibel beloningsbeleid te realiseren. Partena Professional en Wolters Kluwer helpen u op weg met een podcast, een artikel en My Choice.

Een coherent beloningsbeleid voeren is moeilijk. Ook na de tax shift houden werknemers netto minder over van hun brutoloon en werkgevers betalen meer lasten in vergelijking met werknemers en werkgevers in heel wat andere Europese landen. Die loonkostenhandicap verzwakt de concurrentiepositie van Belgische ondernemingen. De loonnorm wil de concurrentiepositie versterken, maar beperkt tegelijk de ruimte om binnen uw onderneming een loonbeleid op maat te voeren.

Wat verwachten uw werknemers? Zijn ook zij vragende partij voor meer vrijheid bij het bepalen van de arbeidstijd en het samenstellen van het loonpakket? Alternatieve en flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen een belangrijk instrument worden voor uw onderneming. Maar weet u hoe daaraan te beginnen?

Een cafetariaplan creëert het kader om een flexibel beloningsbeleid te realiseren. Werknemers kunnen hun eigen beloningspakket samenstellen, maar u bepaalt het kader, het cafetariabudget van de werknemers en wanneer ze kunnen kiezen, zonder dat de loonkost van de onderneming stijgt.

Uitwerking

Het uitwerken van alternatieve beloningsvormen wordt te vaak gestuurd door fiscale en parafiscale overwegingen. Het gevolg is zelden een coherent en creatief beloningsbeleid. U stapelt verschillende beloningselementen op, maar motiveren ze uw werknemer even sterk als u hoopt? De keuzes die u moet maken bij het uitwerken en implementeren van een cafetariaplan helpen om uw beloningsstrategie fijn te stellen.

De regelgeving voorziet geen expliciet kader voor het cafetariaplan. Een werkgever heeft dus heel wat vrijheid bij het bepalen van bijvoorbeeld het tijdstip wanneer de werknemers hun keuze kenbaar maken, de wijze waarop te dat doen en de beloningselementen waaruit ze kunnen kiezen. In een cafetariaplan staat de keuze van de werknemer voorop, maar de werkgever bepaalt het kader.

Vragen

In zes centrale vragen lichten we de verschillende mogelijkheden en moeilijkheden toe.

  1. Welk soort cafetariaplan wil ik toepassen binnen mijn onderneming?
  2. Op wie wil ik het cafetariaplan toepassen?
  3. Hoe kan ik een cafetariabudget creëren voor de deelnemers?
  4. Waaruit laat ik de deelnemers kiezen?
  5. Hoe geef ik vorm aan het cafetariaplan?
  6. Hoe kan ik het cafetariaplan invoeren? Moet ik overleg plegen met de werknemers(vertegenwoordigers)?

Bij het beantwoorden van deze vragen komen een aantal belangrijke sociaal-juridische moeilijkheden aan bod. Wanneer zijn RSZ-bijdragen verschuldigd en op welke berekeningsgrondslag? In welke mate kan een werkgever eenzijdig het bestaande beloningspakket wijzigen? Wat is de rol van de zogenaamde “hiërarchie der rechtsbronnen”? Is een cafetariaplan nog wel mogelijk door de verstrengde loonnorm?

Antwoorden
  1. Er is een nieuwe aflevering van uw juridische podcast beschikbaar op RECHTspreekt! Yves Stox (Senior Legal Consultant, Partena Professional) geeft u essentiële tips bij de opmaak van een cafetariaplan.
  2. Een nieuwe tekst van Yves Stox op SocialEye geeft u een antwoord op alle vragen.
  3. My Choice, cafetariaplan, een programma voor flexibele verloning, aangeboden door Partena Professional, biedt uw werknemers een flexibel loonpakket om maat van hun behoeften, en in lijn met uw loonbeleid.
Back To Top