Boek 5 Verbintenissen
Legal07 juli, 2022

Boek 5 Verbintenissenrecht

Nadat het verbintenissenrecht in het Burgerlijk Wetboek meer dan 200 jaar lang quasi onaangeroerd was gebleven, beoogt de wetgever met de invoering van Boek 5 een belangrijke modernisering en update van het Belgische verbintenissenrecht. Verschillende verworvenheden en rechtsfiguren die door de rechtspraak waren erkend, worden gecodificeerd. Daarnaast bevat Boek 5 ook enkele echte innovaties, zoals de buitengerechtelijke nietigheid op kennisgeving en de erkenning van de imprevisieleer. Ten slotte heeft Boek 5 een moderne en coherente structuur, wat de toegankelijkheid van het recht versterkt

In onderstaand schema schetst Sander Van Loock in een handig overzicht de doelstellingen, structuur van Boek 5 en de overgangsregels.”

Boek 5 schema

Download de leesbare versie van de tabel

Boek 5 Verbintenissen uit het nieuw BW treedt zal in werking treden op 1 januari 2023. 
Auteur
Sander Van Loock

Sander Van Loock is advocaat in de departementen geschillenbeslechting en vennootschapsrecht in het kantoor Simont Braun. Hij legt zich voornamelijk toe op adviesverlening en geschillenbeslissing bij complexe contracten, vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke geschillen en heeft een bijzondere interesse voor arbitrage en internationaal privaatrecht. Daarnaast is hij vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Verbintenissenrecht (KU Leuven) en assistent aan het Centre de droit privé (Université Saint-Louis – Bruxelles). Hij was secretaris van de werkgroep die door de Minister van Justitie aangesteld was voor de hervorming van het verbintenissenrecht (maar heeft deze overzichten in eigen naam opgesteld).

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top