Lawyer working at desk in courtroom.
Legal14 maart, 2022

Whitepaper | Benchmark Advocatuur 2021

Resultaten van de enquête bij meer dan 400 Belgische advocaten

Voor het tweede jaar op rij presenteert Wolters Kluwer de resultaten van de jaarlijkse enquête "Benchmark Advocatuur". De doelstelling was om de resultaten van de eerste editie te vervolledigen, te bevestigen, te nuanceren of om trends waar te nemen. Bovendien werden een aantal extra vragen toegevoegd. Hoe organiseert een advocatenkantoor zich? Is het hanteren van een vast uurtarief nog steeds de norm binnen de advocatuur? Hoeveel uren werkt een advocaat en hoeveel uren kan hij factureren? En wat met het toekomstperspectief van de advocaat? We verzamelden de antwoorden op deze, en nog vele andere vragen, uit 411 ingevulde enquêtes.

Kleine, middelgrote en grote advocatenkantoren zijn tijdens de periode van 1 september tot en met 2 november 2021 benaderd geweest via LinkedIn, LegalWorld.be en verschillende Ordes om een online vragenlijst in te vullen. Dit heeft geleid tot 411 ingevulde vragenlijsten (225 Nederlandstalige en 186 Franstalige). De volgende thema's werden behandeld:

  • Hoe zijn de kantoren georganiseerd en hoe zijn zij dit evolueren?
  • Workload: behandelde dossiers en gepresteerde uren
  • Prijszetting
  • Facturatie van de gepresteerde uren
  • Impact van de pandemie op de omzet
  • Evolutie en werkpunten voor 2022

Uit de resultaten blijkt onder andere:

- Gemiddeld nemen advocatenkantoren één stagiair per 5 advocaten en één administratief of financieel persoon in dienst voor elke 2 of meer advocaten.

- Een advocaat behandelt 84 dossiers per jaar. Een Waalse advocaat behandelt 83 dossiers, een Vlaamse advocaat 80. Een Brusselse advocaat behandelt er ‘slechts’ 47. Dit resultaat wordt beïnvloed door de grootte van de onderneming en/of haar profiel (niche- of generalistisch kantoor).

- 60% van de respondenten hanteert nog steeds het vaste uurtarief. 30% van de respondenten biedt een vaste prijs per dossier aan.

De advocaat werkt gemiddeld 8,5 uur per dag, maar factureert er gemiddeld slechts 5 van.

Whitepaper | Benchmark Advocatuur 2021
Prijszetting, organisatie kantoor, werkdruk, toekomstperspectief
Back To Top