Afsluiting boekjaar
Fiscaliteit & Accounting16 november, 2022

Jaarafsluiting boekjaar 2022: checklist

Een nieuw jaar is alweer uit de startblokken geschoten, en dus bent u, accountant, volop bezig met de afsluiting van het boekjaar 2022. Geen sinecure, gezien de vele stappen die u moet nemen. En dus is een overzicht van wat er allemaal dient te gebeuren wel op zijn plaats. Check!

Deel 1: Afsluiten boekhouding

Stap 1: Balans voor resultaat, afsluiten boekhouding 

 • Controleer alle boekhouddetails : zijn alle documenten verwerkt in aankoop en verkoopdagboeken? Zijn alle bank en kas-journalen bijgewerkt?
 • Doe de btw-omzetvergelijking
 • Overloop investeringen en boek alle afschrijvingen
 • Voer correcties door en m.b.t. overlopende rekeningen en/of voorzieningen, saldeer wachtrekeningen en doe afpuntingen
 • Bereid gedetailleerde informatie voor m.b.t. eventuele rekening couranten, openstaande posten, dubieuze debiteuren, leasing of huurcontracten..
 • Controleer de voorraad met de voorraaddetails
 • Ga na of de geboekte lonen in overeenstemming zijn met het attest van het sociaal secretariaat
 • Controleer en vergelijk grootboeksaldi met deze van vorig boekjaar, bekijk details bij grote afwijkingen
 • Controleer de aflossingstabellen van leningen, leasing, … en doe de nodige overboekingen van lange naar korte termijn.

Stap 2: Voorbereiding berekening vennootschapsbelasting

 • Stel de nodige fiscale bijlagen op
 • Bereken de (geraamde) belasting
 • Resultaatverwerking boeken in boekhoudprogramma (indien niet automatisch)
 • Maak rapporten

Stap 3:  Balans na resultaat. Neem de resultaatverwerking over in uw boekhouding. De eindbalans vormt tevens de beginbalans voor het nieuwe boekjaar.

Deel 2: Opmaken van verslagen 

Stap 1: Verslag bestuursorgaan voorbereiden
 • voorstel doen aan algemene vergadering omtrent:
  • (her)benoemingen
  • Resultaat van het boekjaar
  • Bijzondere vermeldingen m.b.t. resultaat en/of winstverdeling
 • Neem notulen van het bestuursorgaan
 • Aanwezigheden bijhouden
 • Bij winstuitkering liquiditeitstest uitvoeren
Stap 2: Verslag algemene vergadering voorbereiden
 • Check of er (her)benoemingen moeten gebeuren en indien nodig: publicatie in bijlage Belgisch staatsblad van deze (her)benoemingen
 • Neem eventuele bijzondere vermeldingen op m.b.t. resultaat en/of winstverdeling
 • Aanwezigheden bijhouden
Stap 3: Bijeenroepen Algemene vergadering
 • Binnen de 6 maanden na afsluiting boekjaar
 • Aanwezigheidsregister algemene vergadering
 • Notulen algemene vergadering

Deel 3: Jaarrekening

Stap 1: Jaarrekening Nationale Bank van België voorbereiden
 • Gegevens inlezen uit boekhouddossier
 • Voer rekenkundige controles uit
 • Maak jaarrekening aan
 • Neerlegging bij de Nationale Bank van België
 

Deel 4: Vennootschapsbelasting

Stap 1: Groottecriteria overnemen van Jaarrekening software
Stap 2: Fiscale bijlagen afwerken
Stap 3: Aangifte via BizTax  

Deel 5: Jaarrapport opstellen

Bundelen van:
 • Balans
 • Resultaatrekening
 • Vennootschapsbelastingaangifte
 • Jaarrekening
 • Verslagen van en aan de Algemene Vergadering
 • Eventuele bijlagen (fiches, attesten, …)

Deel 6 : Extracomptabel

 • Vergelijk de budgetten met de werkelijk geboekt cijfers (forecast vs. realiteit)
 • Stel de nodige fiches 281.10 of 281.50 of andere fiches op
 • Formuleer adviezen, denk aan vennootschapsvorm of ander wetswijzigingen

Download hier in een handige checklist

Download de Fiscale Jaarkalender 2023
Met onze kalender bewaart u het overzicht, zelfs in de drukste piekperiode. Uit te printen en op te hangen in uw kantoor of boven uw bed. 
Back To Top