Afsluiting boekjaar
Tax & Accounting11 januari, 2021

Jaarafsluiting boekjaar 2020: checklist

Een nieuw jaar is alweer uit de startblokken geschoten, en dus bent u, accountant, volop bezig met de afsluiting van het boekjaar 2020. Geen sinecure, zeker niet in coronatijden. En dus is een overzicht van wat er allemaal dient te gebeuren wel op zijn plaats. Check!

Deel 1: Afsluiten boekhouding

Balans voor resultaat
Stap 1: Afsluiten boekhouding
 • controleer alle boekhouddetails : zijn alle documenten verwerkt in aankoop en verkoopdagboeken , en zijn alle bank en kas-journalen bijgewerkt
 • doe de btw-omzetvergelijking
 • overloop investeringen en boek alle afschrijvingen
 • voer correcties door en m.b.t. overlopende rekeningen en/of voorzieningen, saldeer wachtrekeningen en doe afpuntingen
 • bereid gedetailleerde informatie voor m.b.t. eventuele rekening couranten, openstaande posten, dubieuze debiteuren, leasing of huurcontracten..
 • controleer de voorraad met de voorraaddetails
 • ga na of de geboekte lonen in overeenstemming zijn met het attest van het sociaal secretariaat
 • controleer en vergelijk grootboeksaldi met deze van vorig boekjaar, bekijk details bij grote afwijkingen
 • controleer de aflossingstabellen van leningen, leasing, … en doe de nodige overboekingen van lange naar korte termijn.
  Stap 2: Voorbereiding berekening vennootschapsbelasting
 • stel de nodige fiscale bijlagen op
 • bereken de (geraamde) belasting
 • resultaatverwerking boeken in boekhoudprogramma (in Adsolut: resultaatverwerking opnemen in Fiscaal Dossier en doorboeken naar de boekhouding (stap 3 vervalt) => Bekijk de demo)
 • rapporten maken
Balans na resultaat
Stap 3:  Neem de resultaatverwerking over in uw boekhouding. De eindbalans vormt tevens de beginbalans voor het nieuwe boekjaar.
  

Deel 2: Verslagen algemene vergadering

Stap 1: Verslagen aan de algemene vergadering voorbereiden
 • ga na of er (her)benoemingen moeten gebeuren
 • notulen bestuursorgaan
 • neem eventuele bijzondere vermeldingen op m.b.t. resultaat en/of winstverdeling
 • aanwezigheden bijhouden
  Stap 2: Algemene vergadering binnen de 6 maanden na afsluiting boekjaar
 • bijeenroeping algemene vergadering
 • aanwezigheidsregister algemene vergadering
 • notulen algemene vergadering

  (Deze stappen gelden ook voor het bestuursorgaan)

Deel 3: Jaarrekening

Stap 1: Jaarrekening Nationale Bank van België voorbereiden
 • gegevens inlezen uit boekhouddossier
 • rekenkundige controles
 • aanmaak jaarrekening
 • neerlegging bij de Nationale Bank van België
 

Deel 4: Vennootschapsbelasting

Stap 1: Groottecriteria overnemen van Accon Jaarrekening
Stap 2: Fiscale bijlagen afwerken
Stap 3: Aangifte via BizTax  


Deel 5: Jaarrapport opstellen

Bundelen van:
 • balans
 • resultaatrekening
 • vennootschapsbelastingaangifte
 • jaarrekening
 • verslagen van en aan de Algemene Vergadering
 • bijlagen (fiches, attesten, …)

Deel 6 : Extracomptabel

 • initieer statutenwijzigingen indien nodig
 • vergelijk de budgetten met de werkelijk geboekt cijfers
 • stel de nodige fiches 281.10 of 281.50 of andere fiches op
 • formuleer adviezen, denk aan vennootschapsvorm of ander wetswijzigingen