Legisway-productivity
Legal25 maart, 2021

6 productiviteitscijfers die de resultaten van uw juridische activiteiten verbeteren

Als jurist moet u kansen om de efficiëntie te verbeteren kunnen definiëren en bijhouden. Daarbij moet u de toegevoegde waarde van uw juridische activiteiten voor uw organisatie kunnen aantonen. Cijfers kunnen u helpen om uw prestaties te kwantificeren, te analyseren en te publiceren, en zo de toegevoegde waarde van uw activiteiten te benadrukken. Het bijhouden van het werkvolume en de productiviteit is belangrijk om uw efficiëntie en meerwaarde aan te tonen. Cijfers die uw productiviteit meten, kunnen u ook helpen de prestaties van individuele medewerkers te managen op basis van de doelstelling van de hele afdeling, zodat u ervoor kunt zorgen dat interne middelen efficiënt worden gebruikt.

Hieronder vindt u een aantal cijfers die nuttig zijn om uw productiviteit op te volgen. U kan er uiteraard ook voor kiezen om deze cijfers verder te verfijnen op type (bv. actieve rechtszaken, aantal beoordeelde contracten, aantal afgehandelde transacties) of in de loop van de tijd te evalueren zodat veranderingen in prestaties zichtbaar worden, bijvoorbeeld in een contractbeheersysteem.

  1. Werkvolume - Het totaal aantal dossiers dat per persoon is afgehandeld, per type.
  2. Werkvolume per medewerker - Het aantal dossiers dat intern is afgehandeld gedeeld door het aantal medewerkers, per type. Als er geen benchmark voor de sector voorhanden is, kan het werkvolume per medewerker worden gebruikt om interne productiviteitsdoelstellingen te definiëren.
  3. Aantal intern afgehandelde dossiers - Het aantal dossiers dat intern is afgehandeld gedeeld door het totaal aantal dossiers, per type. Hoe hoger het aantal, hoe minder afhankelijk uw juridische afdeling is van de advocatuur of adviseurs.
  4. Lopende dossiers in een bepaalde periode - Door lopende dossiers bij te houden, kunt u sneller zien waar u efficiënter kunt werken.
  5. Doorlooptijd van dossiers - De gemiddelde doorlooptijd per dossier. De doorlooptijd is de tijd in dagen die nodig is om een juridisch dossier van het begin tot einde af te handelen. Een langere doorlooptijd kan wijzen op minder efficiëntie en hogere kosten voor de afdeling.
  6. Uitgaven en budget per medewerker - De daadwerkelijke uitgaven per medewerker per jaar ten opzichte van het jaarlijkse budget. Door verschillen tussen budget en daadwerkelijke uitgaven bij te houden, kunt u inschatten hoe efficiënt de kostenbeheersing van elke medewerker is.

Cijfers zijn maatstaven van onschatbare waarde voor juristen: ze helpen u om de productiviteit van uw juridische activiteiten bij te houden en kansen voor verbetering te identificeren. Maar cijfers alleen zijn niet voldoende om inefficiënties in het werkvolume op te lossen. Als u actie wilt ondernemen, moet u deze cijfers combineren met specifieke inzichten in de juridische processen en noden van uw organisatie.

Met een cloud-based managementsysteem kunt u eenvoudiger rapporteren over uw juridische activiteiten omdat u met één druk op de knop nauwkeurige gegevens kunt oproepen. Als u al uw juridische documenten en informatie op één plaats bewaart, kan dit u helpen om deze gegevens met elkaar in verband te brengen en inzichtelijke rapporten te genereren over contracten, claims en organisatiestructuren, zodat u een nauwkeurig beeld hebt van de verplichtingen en risico's binnen het hele bedrijf. Ontdek hoe Legisway u alle instrumenten hiervoor in handen geeft.

Ontdek Legisway

solutions
Legisway
Ontdek hoe Legisway u helpt om van de "hard way" af te stappen
Benieuwd wat Legisway voor uw organisatie kan betekenen? 
Back To Top