Compliance25 mai, 2020

Handige infografieken voor de toepassing van het nieuwe AREI

Welk deel van het nieuwe AREI van toepassing is op uw elektrische installatie hangt af van het type installatie, de ouderdom ervan, of er al dan niet werknemers tewerk gesteld worden, wanneer de installatie ontworpen is en wanneer is ze in gebruik genomen is.

Het nieuwe AREI is onverkort van toepassing op 1 juni 2020 en met de coronacrisis zijn er enkele bijkomende tijdelijke maatregelen getroffen. Maar welk deel van het AREI is nu van toepassing op uw installatie?

Het antwoord op deze vraag is minder evident dan het lijkt. Het hangt er van af om welk type installatie het gaat: een huishoudelijke installatie (boek 1 Laagspanning) of een niet-huishoudelijke installatie (Boek 1 Laagspanning en 2 Boek 2 Hoogspanning). Verder stelt zich de vraag van wanneer de installatie dateert: vόόr het oude AREI (voor 1 oktober 1983), tijdens het oude AREI (van 1 oktober 1983 tot 31 mei 2020) of gaat het om een nieuwe installatie of belangrijke wijziging of uitbreiding (vanaf 1 juni 2020). In dat laatste geval spelen de ontwerp- en realisatiedatum en de datum van ingebruikname een rol. En voor de niet-huishoudelijke installaties hangt het er van af of er al dan niet werknemers tewerk gesteld worden. Wij hebben al deze variabelen voor u gecombineerd in twee handige infografieken: een voor huishoudelijke en een voor niet-huishoudelijke installaties. Beide infografieken werden gevalideerd door Vinçotte.

Of toch liever als boek?
Ontdek het vernieuwde AREI-gamma in onze shop: het klein AREI (bevat de 3 nieuwe AREI onderdelen). Of kies voor de aparte boeken.
Découvrir des sujets associés
HSE

senTRAL Electricity

Travailler en sécurité sur des installations électriques
Essayez cette banque de données en ligne gratuitement pour trouver une réponse à toutes vos questions en matière de HSE.
Back To Top