För dig som fattar svåra beslut

Wolters Kluwer har en stark koppling till juridikområdet, med flera produkter som passar juristen. En stor kundgrupp är begravningsbyråer, mycket tack vare vårt marknadsledande Boutredningsprogram och samarbete med Sveriges Begravningsbyråers Förening (SBF).
Programvarorna Skatt och Dokument samt informationstjänsten Skatteinformation förekommer i stor utsträckning. är också värdefulla för dig som jobbar med juridik. För dig som arbetar på en advokatbyrå och hanterar skatterättsliga frågor i ditt tjänsteutbud är vårt Skatteprogram kompletterat med Dokument och Skatteinformation ovärderliga produkter.

I Dokumentprogrammet får du hjälp att effektivt fylla i olika typer av affärsjuridiska dokument som tex bolagsordning och stämmoprotokoll, men även tex äktenskapsförord och gåvoavtal. 


Många jurister använder även Kleos
Det molnbaserade byråsystemet, som underlättar och effektiviserar ärendehantering för både större och mindre verksamheter.
Kleos finns på flera olika språk.