Äntligen kommer Capego Skatt
Skatt & Ekonomiaugusti 30, 2021

Tillökning i Capego-familjen – smartare bokslutsarbete med Capego Skatt

Sedan Capego Bokslut lanserades i början av 2016 har responsen varit mycket positiv. Nu är det dags för tillökning i Capego-familjen för att förenkla och samordna bokslutsarbetet ytterligare. Capego Skatt lanseras under hösten 2021 och för dig som redan jobbar i Capego Bokslut är det lätt att känna igen sig.

Nu kan du göra mer i Capego!

Liksom för Capego Bokslut är all data i det nya skatteprogrammet tillgänglig via molnet. Med ett användaranpassat gränssnitt, en överskådlig lista för klienthantering och fler automatiska kvalitetskontroller som stöd på vägen i deklarationsprocessen, är Capego Skatt ett efterlängtat tillskott i programsviten. 

Capego Skatt är en värdefull tillgång i deklarations- och skattearbetet. Genom att all information uppdateras sömlöst mellan Capego Bokslut och Capego Skatt skapas flera synergier som effektiviserar arbeta med både bokslut och deklaration. Tack vare automatisk uppdatering av kvalitetssäkrad skatterelaterad bokslutsinformation och en omfattande digital deklarationskontroll minskar risken för fel. På så sätt kan alla parter känna sig mer trygga i såväl den löpande hanteringen som vid granskning och inlämning.

Utvecklad av experter, kvalitetssäkrad för att möta kundbehoven

Tidspressen i bokslutsarbetet är som regel hög med flera steg, olika personer involverade och viktiga deadlines på vägen. Att skapa effektiva, mer digitalt samordnade processer är en konkurrensfördel för dagens redovisningsbyråer. Inte minst för att kunna leva upp till kundernas höga förväntningar på tillgänglighet, kontroll och korrekthet.

Capego är ett väl beprövat verktyg. Och även om Capego Skatt är nytt, är det noga utvecklat och testat av såväl Wolters Kluwers erfarna experter som av ett flertal pilotkunder. En av dessa är Yrev som ser arbetet med Capego-sviten som en viktig del i sitt digitaliseringsarbete. Den digitala redovisningsbyrån Checkat är en annan pilotkund. De lyfter bland annat fördelarna med en samordnad process för bokslut och deklaration. När all information är samlad på ett ställe är det lättare att se till att ingenting missas samtidigt som det sparar mycket tid.

André Bodin

– Capego Skatt, liksom utvecklingen av Capego Bokslut, bygger på den djupa kunskap och de erfarenheter vi har byggt upp genom åren. I ett nära kundsamarbete testas och kvalitetssäkras alltid våra produkter för att vi på bästa sätt ska möta de behov som redovisningsbyårer och företag har, berättar André Bodin, Product Manager på Wolters Kluwer.

Capego Skatt en modern plattform för effektiv samordning och kontroll 

Många av de skatteprogram som finns på marknaden idag är av en äldre generation, med funktioner som har byggts på allteftersom och där mycket av basinformationen måste uppdateras manuellt. För att kunna manövrera denna typ av äldre skatteprogram krävs också ofta särskilda kunskaper, vilket gör det svårt om du inte är expert på skatter och deklarationer. 

– Med Capego Skatt vill vi skapa en modern plattform för fler. Ofta hanteras bokslut och deklaration som olika, parallella processer. När du jobbar i Capego ska du inte behöva vara skatteexpert för att kunna arbeta effektivt och ha kontroll på hela kedjan från bokslut till och med deklarationsinlämning. 

Kvalitet och korrekthet är självklarheter inom redovisning och revision. Ju mer komplext och tidspressat arbete är, desto större risk för att det kan bli fel någonstans. Att minimera felkällorna, automatisera överföringen av bokslutsinformation, beräkningshjälp och att skapa bättre kontrollmekanismer har varit viktigt i utvecklingen av Capego Skatt. Att modulerna för Bokslut och Skatt är integrerade i Capego är en central del i den kvalitetssäkringen. Ett exempel på det är att det du korrigerar i bokslutet, per automatik även aviseras i skatteprogrammet för enkel och säker uppdatering i deklarationen. Något som annars behöver ändras manuellt. 

– En av anledningarna till att man som företag lämnar bort redovisningsarbetet är för att det ska bli rätt! Konsekvenserna kan bli stora om det blir fel, det gäller inte minst när det kommer till eventuella skattekonsekvenser och straffavgifter, säger André. 

Bättre planering och säkrare överlämning med Bokslut och Skatt i samma programsvit 

– För oss är det alltid viktigt att förstå behoven ute på redovisningsbyråerna och företagen. Vi vill bidra till att utveckla arbetssätten så att våra kunder kan arbeta ännu smartare och hjälpa dem att frigöra mer tid för analys och rådgivning.

Målet med utvecklingen av Capego-sviten, med nytillskottet Capego Skatt, är att göra det ännu lättare att göra rätt. Den sömlösa kopplingen mellan modulerna Capego Bokslut och Capego Skatt säkerställer även överlämningen mellan processerna och underlättar i bokslutsplaneringen. Det är exempelvis lätt att följa hur arbetet ligger till för olika kunder och vem som har gjort vad längs vägen. Det ger en extra känsla av trygghet som även bidrar till att stärka förtroendet hos slutkund. 

Om Capego Skatt som lanseras hösten 2021 

Capego Skatt är ett av marknadens mest spännande och intuitiva skatteprogram för dig som vill förenkla och effektivisera arbetet med deklaration, analys och skatteberäkning. Använder du Capego Bokslut är detta ett naturligt steg till en smartare vardag och mer kvalitetssäker hantering. Capego Skatt gör det lätt att göra rätt!

Läs mer här
Back To Top