Här får du se hur Capego kan effektivisera ditt arbetsflöde – från att du får in en ny kund, gör årsredovisning, deklaration och analys, till att du samlar ihop och utvärderar. De lösningar som presenteras är:
• Capego Bokslut med Koncern
• Capego Skatt
• Capego Finsit
• Capego KYC
• Capego SmartSign.

Du får tips hur du kan effektivisera ditt arbete med:
• Kundkännedom
• Periodbokslut och årsbokslut
• Digital signering
• Skatt & deklaration
• Budget & prognos
• Rådgivning mot kund

Back To Top