Czy wiesz, jak prawidłowo obliczyć stawkę godzinową lekarza czy pielęgniarki? A może nurtują Cię wątpliwości dotyczące wymiaru czasu pracy w tym roku? 

Pobierz eksperckiego e-booka i dowiedz się więcej!

Zawarta w ustawie o działalności leczniczej (art. 93) szczególna regulacja dotycząca czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych w praktyce budzi wiele pytań. Dotyczą one m.in. prawidłowego wyliczenia stawki godzinowej lekarza, pielęgniarki czy innych osób wykonujących zawody medyczne i niemedyczne. Problematyczne jest również ustalenie odpowiedniej stawki dla pracowników zatrudnionych na część etatu. Regularnie pojawiają się też pytania dotyczące wymiaru czasu pracy w danym roku.

Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy bezpłatny e-book, w którym:

 • zawarliśmy informacje dotyczące obliczania aktualnego wymiaru czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w jedno- i trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2024 r.;
 • podajemy, jaki będzie wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2024 roku dla pracowników medycznych zatrudnionych na pełny etat;
 • publikujemy odpowiedzi ekspertów na najciekawsze pytania użytkowników dotyczące normy i wymiaru czasu pracy w podmiotach leczniczych.

 

Zamów bezpłatnego e-booka pt. „Wymiar czasu pracy w ochronie zdrowia w 2024 r." 
Zawartość e-booka
E-book pt. „Wymiar czasu pracy w ochronie zdrowia w 2024 r." przedstawia takie zagadnienia, jak:

 • Zestawienie „Wymiar czasu pracy w 2024 r. pracowników medycznych zatrudnionych na pełny etat w jednomiesięcznych oraz trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych”;
 • Odpowiedzi ekspertów na pytania dotyczące:
 • prawidłowego wyliczania stawki godzinowej lekarza zatrudnionego na część etatu;
 • rozliczania czasu pracy pracownika medycznego, który pracuje powyżej standardowego wymiaru czasu w jednym tygodniu;
 • określanie wymiaru czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na stanowisku rejestratorka medyczna i sekretarka medyczna;
 • planowanie dyżurów medycznych dla pracowników zatrudnionych na pełny etat.
   
Sprawdź wymiar czasu pracy w 2024 r. pracowników medycznych zatrudnionych na pełny etat w jedno- i trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych.
                                                   Fragment e-booka                                                         Wymiar czasu pracy w ochronie zdrowia w 2024 r.
"W art. 93 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, wskazano, że czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym (m.in. pielęgniarek i lekarzy), nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Z kolei ust. 4 tego przepisu wskazuje, że wspomniany okres rozliczeniowy, nie może przekraczać 3 miesięcy. W praktyce więc pojawia się więc pytanie jak obliczyć obowiązujący wymiar czasu pracy dla wspomnianych pracowników w tym roku?"
Chcesz dowiedzieć się więcej o regulacjach dotyczących czasu pracy w ochronie zdrowia?
Potrzebujesz rzetelnej i aktualnej wiedzy prawnej z zakresu ochrony zdrowia?
one person working
Poznaj LEX Ochrona Zdrowia!
To unikatowy serwis, dzięki któremu zyskasz praktyczną i aktualną wiedzę prawną z zakresu ochrony zdrowia.

Możesz korzystać z bazy prawa i analiz ważnych problemów związanych z codziennymi obowiązkami managerów oraz pracowników placówek i praktyk medycznych, wzorów przydatnych dokumentów, wsparcia ekspertów oraz dostępu do certyfikowanych szkoleń online
Back To Top