Wybierz wersję LEX Ochrona Zdrowia, która będzie Cię najlepiej wspierać w realizacji codziennych obowiązków:


STANDARD OPTIMUM PREMIUM
NARZĘDZIA
Aktówka, Kalendarium, Alerty, Historia, Indeksy, Roczniki tak tak tak
Szkolenia online tak tak tak
Zestawienia tak tak tak
Kalkulatory tak tak tak
Konsultacje e-mailowe z ekspertem nie tak tak
PRAKTYKA
Analizy tematyczne tak tak tak
Komentarze praktyczne tak tak tak
Studium przypadku tak tak tak
Baza pytań i odpowiedzi (Q&A) tak tak tak
Wiadomości tak tak tak
Wzory dokumentów tak tak tak
Procedury nie tak tak
WIEDZA
Komentarze do ustaw tak tak tak
Omówienia tak tak tak
Artykuły z czasopism tak tak tak
Tezy z piśmiennictwa tak tak tak
Glosy tak tak tak
Monografie nie tak tak
PRAWO
DZ. U. i M.P. tak tak tak
Dzienniki UE tak tak tak
Dzienniki resortowe tak tak tak
Akty korporacyjne tak tak tak
Projekty ustaw tak tak tak
Orzeczenia sądów polskich i administracji tak tak tak
Orzeczenia europejskie tak tak tak
Pisma urzędowe tak tak tak
LEX Ochrona Zdrowia

Praktyczna i aktualna wiedza z zakresu prawa ochrony zdrowia!