Wybierz wersję LEX Ochrona Zdrowia, która będzie Cię najlepiej wspierać w realizacji codziennych obowiązków:


STANDARD OPTIMUM PREMIUM
NARZĘDZIA
Aktówka, Kalendarium, Alerty, Historia, Indeksy, Roczniki tak tak tak
Szkolenia online tak tak tak
Zestawienia tak tak tak
Kalkulatory tak tak tak
Konsultacje e-mailowe z ekspertem nie tak tak
PRAKTYKA
Analizy tematyczne tak tak tak
Komentarze praktyczne tak tak tak
Studium przypadku tak tak tak
Baza pytań i odpowiedzi (Q&A) tak tak tak
Wiadomości tak tak tak
Wzory dokumentów tak tak tak
Procedury nie tak tak
System Prawa Medycznego  nie nie tak 
WIEDZA
Komentarze do ustaw tak tak tak
Omówienia tak tak tak
Artykuły z czasopism tak tak tak
Tezy z piśmiennictwa tak tak tak
Glosy tak tak tak
Monografie nie tak tak
PRAWO
DZ. U. i M.P. tak tak tak
Dzienniki UE tak tak tak
Dzienniki resortowe tak tak tak
Akty korporacyjne tak tak tak
Projekty ustaw tak tak tak
Orzeczenia sądów polskich i administracji tak tak tak
Orzeczenia europejskie tak tak tak
Pisma urzędowe tak tak tak
LEX Ochrona Zdrowia

Praktyczna i aktualna wiedza z zakresu prawa ochrony zdrowia!

Back To Top