Businesswoman looking away while talking on mobile phone at desk in creative office

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek od towarów i usług jest daniną terytorialną i stosowany jest wyłącznie wówczas, gdy miejsce opodatkowania świadczenia znajduje się na terytorium kraju.

Oznacza to, że konieczne jest prawidłowe zidentyfikowanie miejsca opodatkowania danej czynności. Niekiedy jednak podatnikiem, na którym ciąży obowiązek rozliczenia VAT, jest nabywca usług. Tak właśnie jest w przypadku importu usług.


Podatnik, który importuje usługi, musi we właściwym momencie i w prawidłowej kwocie opodatkować zakupioną usługę. W tym celu musi samodzielnie obliczyć kwotę podatku VAT należnego i ująć ją w swoim rozliczeniu podatkowym. Z obowiązku takiego nie zwalnia go nawet brak faktury sprzedawcy. Co więcej, nawet podatnik zwolniony z obowiązku składania deklaracji JPK_V7, musi rozliczyć import usług.

Dlaczego warto?

Dzięki udziałowi w webinarium nie tylko zapoznasz się z zasadami rozliczania importu usług, jaki występuje w „zwykłych” warunkach funkcjonowania, ale dodatkowo dowiesz się w szczególności:

 • jak rozliczyć import usług przy braku dokumentów źródłowych, czy trzeba go w takiej sytuacji opodatkowywać i kiedy,
 • jak rozliczyć korekty importu usług, z uwzględnieniem zmian dotyczących kursów wprowadzanych SLIM VAT 3,
 • co z tym „szykiem rozłącznym” i czy ma zastosowanie do korekt sprzed października 2021 r., a jeżeli nie to jak przekonać o tym urzędnika,
 • że, ale również jak, import usług muszą rozliczać podatnicy zwolnieni i dlaczego jest to bardzo ważne.
Nagranie ze szkolenia „Rozliczanie importu usług po SLIM VAT 2 i przed SLIM VAT 3” dostępne jest w programie LEX Księgowość, LEX Finanse Premium, LEX Biuro Rachunkowe.

Jeśli nie posiadasz produktu LEX Księgowość, LEX Finanse Premium lub LEX Biuro Rachunkowe zachęcamy do skorzystania z darmowego 14-dniowego dostępu.


Dostęp testowy jest całkowicie bezpłatny i skorzystanie z niego nie obliguje do późniejszego zakupu.
Po 14 dniach dostęp automatycznie wygasa.”

Program szkolenia

 1. VAT jako podatek terytorialny a opodatkowanie importu usług
 2. Zasady identyfikacji miejsca opodatkowania usług ważne dla importu usług
 3. Import usług jako sposób identyfikacji podatnika VAT
 4. Podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego i stawki VAT
 5. Brak faktury świadczącego a rozliczenie importu usług
 6. Kurs waluty w imporcie usług
 7. Korekta w imporcie usług
 8. VAT naliczony w imporcie usług – podatek należny jako źródło naliczonego
 9. Koniec szyku rozłączonego a korekta importu usług sprzed SLIM VAT 2
 10. Podsumowanie oraz odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

Do kogo kierujemy szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych oraz osób zajmujących się zakupami usług od kontrahentów zagranicznych.

Webinar poprowadził

Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego, wcześniej prezes CEiD Sp z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi, bezpośrednimi – gospodarczymi oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także w windykacji należności.

Nagranie ze szkolenia „Rozliczanie importu usług po SLIM VAT 2 i przed SLIM VAT 3” dostępne jest w programie LEX Księgowość, LEX Finanse Premium, LEX Biuro Rachunkowe.

Jeśli nie posiadasz produktu LEX Księgowość, LEX Finanse Premium lub LEX Biuro Rachunkowe zachęcamy do skorzystania z darmowego 14-dniowego dostępu.


Dostęp testowy jest całkowicie bezpłatny i skorzystanie z niego nie obliguje do późniejszego zakupu.
Po 14 dniach dostęp automatycznie wygasa.”

Polecane rozwiązania

Nie posiadam programu LEX Księgowość i chcę dowiedzieć się więcej na jego temat

ksiegowosc-1536
LEX Księgowość

LEX Księgowość to program online, dzięki któremu zyskasz praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków, wzory przydatnych dokumentów, innowacyjne narzędzia (wzorcowy plan kont, matryca stawek VAT) oraz wsparcie ekspertów.

Back To Top