Pakiet jest przeznaczony dla pracowników urzędu odpowiedzialnych za ochronę środowiska i gospodarkę komunalną.

Zakres tematyczny:

 • prawo wodne,
 • utrzymanie czystości i porządku w gminach,
 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • prawo ochrony środowiska,
 • gospodarowanie odpadami,
 • ochrona przyrody (w tym usuwanie drzew i krzewów).

Pakiet Ochrona Środowiska:

 • Ułatwia poruszanie się wśród dynamicznie zmieniających się przepisów środowiskowych,
 • Usprawnia proces wydawania decyzji, np. zezwolenia na korzystanie z zasobów środowiska,
 • Pomaga w realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów,
 • Podpowie, jak uzyskać pozwolenia i zezwolenia na korzystanie ze środowiska,
 • Ułatwi realizację obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów i sprawozdawczości,
 • Pomoże uniknąć odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska,
 • Podpowie, jak realizować obowiązki nałożone w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska,
 • Przeprowadzi przez postępowanie związane z działalnością inwestycyjną ingerującą w środowisko.
.
W pakiecie Ochrona Środowiska znajdują się również:
*Dostępność zależy od wersji pakietu.

Eksperci:

Prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Radca prawny, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa administracyjnego i ochrony środowiska, mający wieloletnie doświadczenie zawodowe w stosowaniu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa wodnego.
Chcesz dowiedzieć się więcej o serwisie LEX Administracja?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Back To Top