Radca prawny, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa administracyjnego i ochrony środowiska, mający wieloletnie doświadczenie zawodowe w stosowaniu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa wodnego.

Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku od 2006 r., wykładowca Gdańskiej Szkoły Wyższej.Back To Top