LegalDesk
Aktualizacja aplikacji LegalDesk

W lipcu 2022 ukazała się aktualizacja aplikacji LegalDesk (wersja 2.0), która wprowadza fundament modułu finansowego dla użytkowników wersji Grow oraz udogodnienia zgłaszane w sugestiach użytkowników, które usprawnią organizację pracy kancelarii prawnej.

Dziękujemy użytkownikom za chęć współpracy i rekomendacje usprawnień.

Sprawdź listę nowości w LegalDesk:

Eksport czynności do pliku Excel
old file archive dossier folder case system of order directory taxprep iconFunkcja umożliwia zapis wybranych, wcześniej zarejestrowanych czynności (np. za dany okres) do pliku programu Microsoft Excel. Ułatwia to dalszą analizę tych danych, sporządzanie dodatkowych raportów, wykresów lub import informacji do innych aplikacji, np. finansowo-księgowych.

Filtry dla zadań i czynności
sliders screen flexible flexibility iconDzięki filtrom użytkownik zyskuje możliwość zawężania prezentowanych wyników na listach oraz widokach typu kanban według wybranych przez siebie kryteriów i danych. Dla wygody użytkowników dostępne są dwa typy filtrów: szybkie, służące do zastosowania jednym kliknięciem, oraz szczegółowe, które dają możliwość zaawansowanego wyszukiwania danych. W przyszłości pojawi się również trzeci rodzaj filtrowania zaawansowanego, który będzie umożliwiał przekrojowe wyszukiwanie w wielu modułach aplikacji jednocześnie.

Pole kategoria dla kontaktów i zadań
screen checks checkbox finger pointing preparing audit icon our hiring process apply for a jobDodatkowe pole w module kontaktów i zadań umożliwia klasyfikację według zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii (np. dla kontaktów: „klient VIP”, „potencjalny klient”; dla zadań: „analiza dokumentów”). Ułatwia identyfikację oraz przyśpiesza wyszukiwanie informacji.

Edycja numeru sprawy
arrows change crossing directions easy changing iconFunkcjonalność umożliwia zmianę wcześniej nadanego numeru sprawy. Pozwala na kontrolę i weryfikację numeracji w celu uniknięcia powtórzeń.

Powiązania w module Kontaktów
two people connected arrows bridge practice iconDzięki tej funkcji możliwe jest odwzorowanie struktury organizacji klientów zapisanych w module kontakty. Ułatwia tworzenie relacji między np. firmą a jej pracownikami lub firmą a powiązanymi kapitałowo spółkami. Zapewnia ponadto lepszą kontrolę i identyfikację klientów oraz zabezpiecza spójność zgromadzonych danych.

Pola dodatkowe dla spraw i kontaktów (tylko w wersji Grow)
people data cards iconFunkcjonalność daje możliwość tworzenia dedykowanych pól dla spraw i kontaktów, które wychodzą poza standardowy ich opis. Każde pole może mieć swoją nazwę, typ oraz kategorię, w której się pojawi. Korzystanie z takiej funkcjonalności daje większe możliwości zarządzania wiedzą w kancelarii, wiedzą o klientach oraz ich sprawach.

Rozliczenia z klientami (tylko w wersji Grow)
document case written communication publication article checklist worksheet form paper report archive file iconTa część modułu finansowego umożliwi tworzenie rozliczeń dla klienta oraz zestawień, które zawierają listę czynności według spraw dla danego okresu. Dokument taki często nazywany w kancelariach załącznikiem do faktury. LegalDesk umożliwi wystawienie takiej analizy jeszcze przed fakturą, zapisanie jej w PDF i przekazanie klientowi. Tworząc taki dokument dla konkretnego klienta, wybieramy okres rozliczeniowy i przechodzimy do szczegółów, w których możemy dodać sprawy i wynikłe z nich czynności, tworząc pozycje rozliczeniowe. Każdą z czynności możemy modyfikować pod względem jej wymiaru czasowego, stawki czy samej obecności w zestawieniu.

Wybór sposobu rozliczenia (tylko w wersji Grow)
screen time recording stopwatch iconUżytkownik LegalDesk zyskuje możliwość ustawienia sposobu rozliczania konkretnej sprawy wg dostępnych w aplikacji modeli rozliczeniowych, jak ryczałt bez limitów i godzinowo.

Tabele stawek (tylko w wersji Grow)
calculator percentage tax preparation taxprep trusts returns iconUmożliwiają zarządzanie tabelami stawek obowiązującymi w kancelarii. Ta funkcja uwzględnia ich zmienność w czasie, przypisanie do konkretnych ról/stanowisk i daty obowiązywania. Jest to źródło do generowania rozliczeń z klientami i podstawowy moduł zarządzania finansowego kancelarii.

Dołącz do użytkowników LegalDesk!

Wypróbuj już teraz. Testuj bez zobowiązań przez 14 dni!
Back To Top