Wystąpienie będzie poświęcone praktycznym aspektom związanym z edukacją i wyzwaniami obejmującymi wdrażanie nowych technologii w polskich szkolach. Prelegent podzieli się z uczestnikami Kongresu doświadczeniami zdobytymi podczas współpracy ze szkołami oraz przedstawi propozycje rozwiązań problemów, z którymi najczęściej mierzą się placówki edukacyjne. 

Podczas wystąpienia zostaną omówione następujące kwestie:

  • Analiza stanu wdrażania nowych technologii w polskich szkołach – stopień realizacji celów i plany na przyszłość,
  • Identyfikacja głównych przeszkód we wprowadzaniu nowych technologii w szkołach, wraz z praktycznymi przykładami takich problemów,
  • Sposoby pokonywania określonych przeszkód niezbędnych do osiągnięcia celów programu Laboratorium Przyszłości.
     

Korzyści dla uczestników wykładu:

  • uczestnicy otrzymają gotowe do wykorzystania pomysły na sprawne wdrożenie nowoczesnych technologii w szkole,
  • poznają potencjalne ryzyka związane z wprowadzaniem nowych technologii do placówek edukacyjnych i dowiedzą się, jak je minimalizować,
  • uzyskają także praktyczne ułatwiające efektywne wykorzystywanie nowych technologii do realizowania angażujących zajęć lekcyjnych zgodnych z podstawą programową,
  • poznają również przykłady szkół, które pomimo początkowych trudności z sukcesem korzystają z nowoczesnych technologii i realizują program Laboratoria Przyszłości.
Serdecznie zapraszam na wykład!
Viktor Bohdanov
Trener edukacyjny specjalizujący się we wdrażaniu metodologii STEAM w nowoczesnych placówkach edukacyjnych. Posiada sześcioletnie doświadczenie w nauczaniu w szkołach publicznych i prywatnych.
Powrót do programu
Back To Top