Trener edukacyjny specjalizujący się we wdrażaniu metodologii STEAM w nowoczesnych placówkach edukacyjnych. Posiada sześcioletnie doświadczenie w nauczaniu w szkołach publicznych i prywatnych.

Viktor Bohdanov jest absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz literatury i językoznawstwa na Chersońskim Uniwersytecie Państwowym. Obecnie pracuje w Skriware S.A., wspierając dyrektorów i nauczycieli we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych oraz rozwijając prace związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w systemie nauczania.


Back To Top