Tematami przewodnimi, wokół których zbudowany jest program X Kongresu Edukacja i Rozwój, są:

 • Finansowanie zadań oświatowych - skąd pozyskiwać środki?
 • Optymalizacja finansów JST - gdzie szukać oszczędności w oświacie
 • Oświatowe centra usług wspólnych (powstanie, zadania, doświadczenia)
 • Sztuczna inteligencja – wyzwania dla oświaty
 • Bieżące i projektowane zmiany w prawie – jak je wdrożyć?
 • Współpraca organu prowadzącego z dyrektorem i kompetencje nadzorcze
 • Konkurs na dyrektora szkoły w praktyce
 • Zmiany w demografii, podwójne roczniki, jak się przygotować do zmian?
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce
 • Sytuacje kryzysowe w szkole – rola dyrektora

Podczas wykładów i warsztatów kongresowych:

 • zastanowimy się nad zagadnieniem finansowania oświaty i optymalizacji finansów w JST
 • omówimy kluczowe wyzwania z zakresu zarządzania oświatą na najbliższe lata (w tym wpływ sztucznej inteligencji)
 • przedstawimy bieżące i projektowane zmiany w prawie (np. zmiany w składzie komisji konkursowej w konkursie na dyrektora szkoły, propozycje zmian w KN, wcześniejsze emerytury nauczycieli, etc.)
 • podpowiemy, w jaki sposób wdrażać najnowsze zmiany w prawie w jednostkach do tego zobowiązanych
 • poruszymy tematykę zmian w demografii, podwójnych roczników i skutków tego zjawiska
 • skupimy się na współpracy organu prowadzącego z dyrektorem placówki oświatowej
 • przedstawimy rozwiązania technologiczne, które ułatwiają i usprawniają procesy zarządzania oświatą

Program:

X Kongres Edukacja i Rozwój - DZIEŃ I
10:30 - 11:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
11:00 - 11:15 Otwarcie pierwszego dnia X Kongresu Edukacja i Rozwój
11:15 - 11:50 Sztuczna inteligencja wyzwaniem dla oświaty 
Tomasz Biernacki (Trener Akademii IT Media)
 11:50 - 12:10 Prezentacja wyników badań
LEXOMETR Prawno-Samorządowy 2023. Wyzwania i perspektywy dla JST
oraz LEXOMETR Oświatowy 2023. Wyzwania dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Elżbieta Piotrowska-Albin
 (Pełnomocnik Zarządu Wolters Kluwer Polska ds. Rozwoju Edukacji)
12:10 - 13:00

DEBATA: Kluczowe wyzwania dla JST i szkół w 2023 r. i w przyszłości
Prowadząca:
Magda Matuszewska-Mikołajczyk (Dyrektor Strategiczny Rynku Administracja, Wolters Kluwer Polska)

Uczestnicy:
Anna Grygierek (Burmistrz Gminy Stumień)
Jerzy Maduzia (Super Dyrektor Szkoły 2017)
Alicja Pacewicz (współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Szkoła z Klasą)

13:00 - 13:20 Przerwa kawowa 
13:20 - 14:00 Zmiany w prawie oświatowym 2023/2024 - konsekwencje dla organów prowadzących i szkół
Agata Piszko (Ekspert ds. prawa oświatowego)
Lidia Marciniak (Senior Product Manager LEX Prawo Oświatowe)
14:00 - 14:35 Zmiany w demografii - jak się do nich przygotować?
Grzegorz Pochopień (Współwłaściciel Centrum Doradztwa i szkoleń OMNIA)
14:35 - 15:15 Przerwa obiadowa
DZIEŃ 1
IX Konferencja Edukacja w Samorządach
DZIEŃ 1
XXV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
15:15 - 15:45 Finansowanie zadań oświatowych - skąd pozyskiwać środki?
Robert Sobkowiak, Cezary Tomczyk
(Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju)
15:15 - 15:50

Aktualizacja statutów szkół z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym - na przykładach
Bogusława Wojtczak (Ekspert ds. prawa oświatowego)
Lidia Marciniak (Senior Product Manager LEX Prawo Oświatowe)

15:45 - 16:20 Optymalizacja finansów JST - jak szukać oszczędności w oświacie?
Mariusz Gołaszewski (Ekspert i praktyk rynku kapitałowego, twórca i współwłaściciel Aesco Group)
15:50 - 16:20

Ścieżka do Sukcesu: Tworzenie Efektywnej Współpracy Między Szkołami Średnimi a Uczelniami Wyższymi
dr Ewa Dawidziuk (Prodziekan do spraw studenckich, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS)
A
nna Grabek (Dyrektor CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie)

16:20 - 16:50

Dotowanie szkół publicznych i niepublicznych – zasady rozliczania, kontroli jej pobrania i wykorzystania
Ewa Tomczak (Skarbnik Miasta Bytom)

16:20 - 16:50 Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli - jak stosować przepisy w okresie przejściowym?
Agata Piszko (Ekspert ds. prawa oświatowego)
16:50 Zakończenie pierwszego dnia Kongresu
19:00  Kolacja
20:00 Uroczysta gala Jubileuszowa oraz rozstrzygnięcia konkursu Super Dyrektor Szkoły, Super Dyrektor Przedszkola
X Kongres Edukacja i Rozwój - DZIEŃ II
9:00 - 9:10 Otwarcie drugiego dnia X Kongresu Edukacja i Rozwój
9:10 - 9:40 Współpraca organu prowadzącego z dyrektorem i kompetencje nadzorcze organu prowadzącego - problemy z praktyki
 Marcin Groński (Adwokat, LEXBRIDGE)
9:40 - 10:15 Rynek pracy nauczycieli – jak przyciągnąć, utrzymać i zwolnić nauczyciela?
Marcin Józefaciuk (Nauczyciel, wieloprzedmiotowiec w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Łodzi)
10:15 - 10:50  Zatrudnianie nauczycieli w świetle orzecznictwa sądowego
Marek Młodecki (Radca prawny) 
10:50 - 11:10 Przerwa kawowa 
DZIEŃ 2
IX Konferencja Edukacja w Samorządach
DZIEŃ 2
XXV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
11:10 - 11:45 Oświatowe Centra Usług Wspólnych - zasady organizacyjne i prawnofinansowe
Paweł Modrzyński (Doktor nauk ekonomicznych)
11:10 - 11:40 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole - organizacja spójna z wyzwaniami inkluzji
Aleksandra Rodzewicz (Ekspertka projektu MŁODE GŁOWY w Fundacji UNAWEZA)
11:45 - 12:15 Czynności organu prowadzącego z zakresu prawa pracy względem dyrektora szkoły
Iwona Kobus (Radca prawny)
11:40 - 12:10 Procedury ochrony dzieci przed przemocą - nowe obowiązki dyrektorów szkół i przedszkoli
Monika Horna-Cieślak (Adwokatka oraz działaczka społeczna)
12:15 - 12:45 Konkurs na dyrektora szkoły i placówki oświatowej w praktyce
Przemysław Grzegorczyk (Adwokat, LEXBRIDGE)
12:10 - 12:40 Rezyliencja jako model kompetencji dyrektora do zarządzania kryzysem w placówce oświatowej
Andrzej Witek (Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja)
12:45 - 13:15 Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli - obowiązek gminy
Beata Patoleta (Adwokat)
12:40 - 13:15 Czy chcesz mieć zawsze rację? O autorytecie kompetencji dyrektora
Maria Tuchowska (Edukatorka)
13:15- 13:35 Przerwa kawowa 
13:35 - 14:10 Organizacja stołówki szkolnej, opłaty za żywienie a zamówienia publiczne
Paweł Wójcik (Radca prawny)
14:10 - 14:40 Wyzwania związane z wdrażaniem innowacji w szkołach
Viktor Bohdanov (Trener edukacyjny, Skriware)
14:40 - 15:10 Urlop dyrektora szkoły feryjnej w praktyce
Marek Młodecki (Radca prawny)
15:10 - 15:20 Podsumowanie i zakończenie X Kongresu Edukacja i Rozwój
15:20 Obiad
Zarejestruj się i weź udział w X edycji Kongresu Edukacja i Rozwój
Back To Top