W trakcie tego wystąpienia, dyrektor CLV Liceum Ogólnokształcącego z  Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie oraz Prodziekan  do spraw studenckich na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, przedstawią swoje doświadczenia i cele, jakie przyjęli przy organizacji współpracy między tymi dwoma instytucjami.

Anna Grabek - Dyrektor Liceum oraz Ewa Dawidziuk - Prodziekan Wydziału Prawa podzielą się historią rozpoczęcia tej owocnej współpracy oraz podkreślą znaczenie takiego partnerstwa dla rozwoju edukacyjnego i kariery uczniów oraz studentów.

Wystąpienie to będzie doskonałą okazją do zrozumienia, jak współpraca między szkołą średnią a uczelnią wyższą może przynieść korzyści dla wszystkich stron, w tym uczniów, nauczycieli, wykładowców i obu instytucji edukacyjnych. Przyjrzymy się również, jak te cele i doświadczenia mogą być inspiracją dla innych szkół i uczelni, które chcą rozwinąć podobne partnerstwa w duchu edukacyjnej współpracy.

Główne punkty wystąpienia będą obejmować:

  • Cele współpracy: Dowiedz się, jakie cele obie instytucje postawiły sobie przy tworzeniu partnerstwa i jakie efekty osiągnęły do tej pory,
  • Wspólna praca: Usłyszysz, jak dyrektor Liceum i dziekan Uczelni Wyższej wspólnie pracują nad projektami i inicjatywami, które integrują ich społeczności edukacyjne,
  • Korzyści dla uczniów: Przedstawione zostaną konkretne korzyści, jakie uczniowie szkoły średniej czerpią z tej współpracy, w tym możliwości udziału w kursach, wykładach i projektach badawczych,
  • Korzyści dla nauczycieli: Dowiesz się, jak współpraca między szkołą a uczelnią wpływa na rozwój zawodowy nauczycieli i nauczycielek,
  • Korzyści dla wykładowców: Dziekan Uczelni Wyższej podzieli się perspektywą wykładowcy i wyjaśni, jakie korzyści przynoszą im te wspólne projekty.
Korzyści dla uczestników wykładu:
  • Wiedza i inspiracja: Wystąpienie dostarczy uczestnikom cennej wiedzy na temat efektywnej współpracy między szkołą średnią a uczelnią wyższą. Dowiedzą się, jakie cele można osiągnąć poprzez takie partnerstwo i jakie korzyści przynosi ono wszystkim zaangażowanym stronom,
  • Praktyczne wskazówki: Dyrektor Liceum i Prodziekan Wydziału Prawa podzielą się konkretnymi przykładami działań i projektów, które można wdrożyć w swoich placówkach edukacyjnych. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące organizacji współpracy,
  • Inspiracja do działań: Wystąpienie może być inspiracją dla uczestników do podjęcia działań mających na celu rozwijanie podobnych partnerstw między szkołami a uczelniami. Mogą zacząć rozważać, jakie możliwości są dostępne w ich regionie lub instytucjach edukacyjnych,
  • Rozwój zawodowy: Dla nauczycieli i wykładowców, to wystąpienie może być źródłem pomysłów na rozwijanie swojego zawodowego rozwoju i udziału w projektach edukacyjnych.
 

 
Serdecznie zapraszamy na wykład!

 

Anna Grabek
Anna Grabek
Anna Grabek jest dyrektorem CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie. Posiada tytuł magistra matematyki oraz studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą.
Ewa Dawidziuk
Ewa Dawidziuk
Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, od 2021 Prodziekan ds. Studenckich. Od 16 lat pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pełniąca funkcję Dyrektora Zespołu ds. wykonywania kar
Powrót do programu
Back To Top