Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, od 2021 Prodziekan ds. Studenckich. Uczestniczka programu ERASMUS+, prelegentka licznych konferencji naukowych w kraju i za granicą. Od 16 lat także pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie pełni funkcję Dyrektora Zespołu ds. wykonywania kar. 

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Dorobek naukowy dr Ewy Dawidziuk koncentruje się wokół zagadnień penitencjarnych i poszanowania praw człowieka w różnego typu miejscach pozbawienia wolności, takich jak placówki dla nieletnich, jednostki penitencjarne czy Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

 

Back To Top