Wystąpienie poruszy kwestie związane z udzielaniem, wykorzystaniem, rozliczaniem oraz kontrolą prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu JST.

Podczas wystąpienia zostaną omówione następujące kwestie:

  • Placówki niepubliczne (podmioty dotowane),
  • Zakres kontroli wydatkowania środków z dotacji,
  • Udzielanie i przekazywanie dotacji,
  • Wydatkowanie i rozliczanie środków z dotacji,
Korzyści dla uczestników wykładu:
  • Uczestnicy poznają wszystkie kroki związane z udzielaniem, przekazywaniem i wykorzystywaniem dotacji,
  • Dowiedzą się na co można przeznaczyć środki z dotacji,
  • Jaki zakres może obejmować kontrola,
  • Jakie są zakresy uprawnień i obowiązków kontrolujących oraz kontrolowanych.
     

Serdecznie zapraszam na wykład!

Ewa Tomczak
Z wykształcenia ekonomistka. Od 5 lat pełni stanowisko Skarbnika w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, gdzie nadzoruje również Wydział Kontroli. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość oraz Master of Business Administration.
Powrót do programu
Back To Top