Z wykształcenia ekonomistka. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość oraz Master of Business Administration. W Urzędzie Miejskim w Bytomiu pracuje od 2002 roku, gdzie od 5 lat pełni stanowisko skarbnika miasta. Nadzoruje również Wydział Kontroli, do którego należy m.in. prowadzenie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta.

Back To Top