Podwójny charakter stosunku prawnego łączącego organ prowadzący z dyrektorem szkoły – aspekt publicznoprawny (funkcja) oraz z zakresu prawa pracy (zatrudnienie – podstawa zatrudnienia).
Osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektorów szkół. Praktyczne problemy związane z wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora szkoły.

Podczas wystąpienia zostaną omówione następujące kwestie:
  • Podwójny charakter stosunku prawnego łączącego organ prowadzący z dyrektorem szkoły – aspekt publicznoprawny (funkcja) oraz z zakresu prawa pracy (zatrudnienie – podstawa zatrudnienia),
  • Osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektorów szkół,
  • Praktyczne problemy związane z wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora szkoły.
 
Korzyści dla uczestników wykładu:
  • zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakresie tematu wystąpienia,
  • systematyzacja wiedzy odnośnie do zakresu uprawnień organu prowadzącego wobec dyrektora szkoły, 
  • przykłady praktycznych problemów i rozwiązań 
     

Serdecznie zapraszam na wykład!

Radca prawny w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, z doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy m.in. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Powrót do programu
Back To Top