Radca prawny w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, z doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy m.in. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zajmuje się prawem oświatowym, prawem pracy, ustrojem samorządu terytorialnego, informacją publiczną, ochroną danych osobowych, legislacją. Prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, legislacji i sama się szkoli – ostatnio ukończyła studia podyplomowe Prawo Nowoczesnych Technologii.


Back To Top