Szeroko rozumiane prawo antymonopolowe oraz kwestie ochrony konkurencji i konsumentów w obliczu dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości stają sie zagadnieniami o coraz większym znaczeniu praktycznym.

Przepisy prawa konkurencji mogą jednak w znaczący sposób ograniczać swobodę działalności przedsiębiorcy. Zakazują one bowiem zawierania porozumień, które mogłyby ograniczyć konkurencję, a z drugiej strony podejmowania działań stanowiących przejaw nadużywania pozycji dominującej.

Kary za naruszenie prawa konkurencji są dotkliwe. Nie ulega też wątpliwości, że kluczowym argumentem za przestrzeganiem reguł ochrony konkurencji pozostaje zgodność z normami etycznymi. Ich naruszenie naraża firmę na ryzyko utraty reputacji i negatywnie wpływa na prowadzony biznes.

Prawo konkurencji budzi sporo wątpliwości, szczególnie w dobie wielu zmian legislacyjnych oraz w niepewnym czasie pandemii COVID-19. Z tego powodu zapraszamy do udziału w eksperckiej debacie online „Ryzyko naruszenia prawa konkurencji – jak je ograniczać i nie narażać firmy na kary”.

Dyskusja z udziałem ekspertów odbędzie się już 23 czerwca w godz. 10-12. Spotkanie zainteresuje przedstawicieli służb prawnych i compliance – zarówno w przedsiębiorstwach, jak i kancelariach prawnych. Udział jest bezpłatny!

Zapisz się na szkolenie 23.06

Eksperci zaproszeni do udziału w debacie:

Dr Tomasz Bagdziński

Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK

Małgorzata Modzelewska de Raad

Jest adwokatem. Od lat prowadzi liczne sprawy antymonopolowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. Wiele prowadzonych przez nią spraw zakończyło się precedensowymi orzeczeniami Sądu Najwyższego.

Od 2007 r. informator Chambers Europe regularnie rekomenduje Małgorzatę w dziedzinie prawa antymonopolowego i ochrony konkurencji. W 2009 roku informator zaliczył ją do grona „wiodących doradców w dziedzinie prawa antymonopolowego i konkurencji” (od kilku lat figuruje w Band 1 tego rankingu). W 2019 r. jury rankingu Rzeczpospolitej uznało kancelarię Modzelewska&Paśnik (której współzałożycielem jest Małgorzata) za najlepszą kancelarię w Polsce w dziedzinie: prawo konkurencji i antymonopolowe.

Małgorzata jest doświadczonym pełnomocnikiem procesowym. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami gospodarczymi oraz sądami arbitrażowymi oraz występuje w roli arbitra w stałych sądach arbitrażowych.

Jest wykładowcą i szkoleniowcem, a także autorką wielu publikacji na temat różnych aspektów prawa konkurencji w krajowych periodykach naukowych.

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – radca prawny, doktor nauk prawnych. Przez szesnaście lat związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w latach 2008-2014 jako Prezes UOKiK.

Autorka licznych publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji, obecnie związana również z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Po odejściu z UOKiK wraz z Dorothy Hansberry-Bieguńską, amerykańską prawniczką i byłym prokuratorem antymonopolowym, utworzyła kancelarię prawną  Hansberry Tomkiel, która specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji i konsumenckiego.

Krzysztof Mazurek – Head of Legal & Compliance Operations EMEA w Bayer

Karierę zaczynał w międzynarodowej kancelarii prawnej doradzając firmom farmaceutycznym w zakresie regulacji sektorowych oraz zamówień publicznych. Następnie pracował w dziale procesowym amerykańskiej kancelarii prawnej zajmując się prawem karnym gospodarczym, wspierając firmy z różnych sektorów w obliczu postepowań sądowych, wyjaśniających, inwestygacji oraz prowadząc szkolenia z tego zakresu. Karierę in-house rozpoczął w Eli Lilly prowadząc obsługę prawną firmy w Europie środkowo-wschodniej. W Bayer pełnił przez wiele lat funkcję członka zarządu Bayer Polska oraz kierował działem Legal & Compliance w Bayer w regionie CEE. Obecnie w Bayer kieruje zespołem Legal & Compliance Operations w regionie Europa, Bliski Wschód, Afryka. Zespół prowadzi obsługę lokalnych spółek w zakresie procesów prawnych, compliance oraz danych osobowych. Wykładowca SGH z obszaru Compliance. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa konkurencji, reklamy i promocji, Compliance oraz danych osobowych. Adwokat. Członek Warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej.

Dyskusję poprowadzi Ewa Usowicz – Dyrektor Działu Serwisów Informacyjnych Wolters Kluwer Polska, szefowa Prawo.pl

Prelegenci odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

  • Gdzie leżą największe ryzyka dla firm związane z naruszeniem prawa konkurencji? Czy pojawiają się nowe zagrożenia/ryzyka? Czy coś się zmienia w pandemii?
  • Co najczęściej w firmach zawodzi w kwestiach naruszenia prawa konkurencji? Jakie są słabe ogniwa?
  • Za co najczęściej karane są firmy? Czy można naruszyć prawo konkurencji nieumyślnie?
  • Jak skutecznie zabezpieczyć się przed ryzykami, jakie systemy warto wdrażać? Czy warto szkolić pracowników, wdrażać instrukcje na wypadek kontroli i przeprowadzać audyty antytrustowe ?
  • Czy firma, która ma program compliance lub antytrustowy, może liczyć na złagodzenie kary?
  • Co zrobić, gdy już zdarzy się postępowanie antymonopolowe – jakie są możliwe scenariusze? Jak przygotować się do kontroli? Jak firma/kancelaria powinna współpracować z UOKiK? Jakie uprawnienia ma kontrolujący?
  • Z czym firmy mogą poradzić sobie, a czego powinny oczekiwać od kancelarii prawnych?
  • Jakie zmiany – z perspektywy praktyków – przydałyby się w obowiązujących regulacjach?

Zaproszeni eksperci i program debaty gwarantują bardzo ciekawą dyskusję o praktycznych problemach dotyczących stosowania prawa konkurencji oraz wartościowe konkluzje i wnioski.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału!

Zapisz się na szkolenie 23.06
Back To Top