Prawo11 października, 2023

Zarządzanie kryzysem - Andrzej Witek

Kryzys w szkole to gwałtowna zmiana, zbieg zdarzeń, okoliczności czy zachowań, które zakłócają normalny tryb funkcjonowania placówki. Na negatywne skutki kryzysu najbardziej narażeni są uczniowie, warto więc, by dyrekcja i nauczyciele znali zasady interwencji kryzysowej.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/9

W życiu codziennym powszechnie używamy pojęcia „kryzys”, dlatego nie jest łatwo precyzyjnie go zdefiniować. Może odnosić się on do zjawisk społecznych, ekonomicznych, organizacyjno-prawnych, technicznych, do pojedynczych osób bądź zbiorowości o ustalonej organizacji wewnętrznej i systemie zarządzania. Pojęcie to wyjaśniają najczęściej ekonomiści, socjologowie, politycy, menedżerowie, eksperci wojskowi i od zarządzania kryzysowego. Najczęściej spotykamy kryzysy polityczne, rządowe, parlamentarne, społeczne, naukowe, kultury i ekonomiczne. Mogą też być związane z wojną, pandemią, uchodźctwem, kataklizmami, klęskami żywiołowymi i aktami terrorystycznymi. Inny podział klasyfikuje kryzysy jako:
- przemiany – rozwojowe, normatywne,
- sytuacyjne – traumatyczne, losowe,
- chroniczne – zaburzenia zachowania, reakcje nerwicowe, zaburzenia osobowości.

Pojęcie kryzysu używane jest w znaczeniu przesilenia, momentu rozstrzygającego, okresu przełomu i załamania się dotychczasowej linii rozwoju. Richard James i Burl Gilliland definiują kryzys jako (Warszawa 2006):
- przeszkody, które napotyka człowiek w osiąganiu celów życiowych;
- trudności, które wydają się nie do pokonania na drodze zwyczajnych wyborów i zachowań;
- osobiste trudności lub sytuacje, które odbierają zdolność działania i uniemożliwiają świadome kontrolowanie własnego życia;
- dezorganizację w obliczu zniweczenia swoich celów;
- zaburzenia cyklu życiowego i sposobów radzenia sobie ze stresem oraz oceny, czy w wyniku narastającego napięcia i dezorganizacji pojawia się konieczność sięgnięcia po dodatkowe zasoby, np. fachowe poradnictwo.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top