Prawo10 stycznia, 2024

Współpraca z organizacją społeczną - Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Mądra i zgodna z prawem współpraca szkoły z organizacją społeczną może wpływać pozytywnie na wszystkie obszary działania: procesy edukacyjne i wychowawcze, zarządzanie przestrzenią, prowadzenie aktywności sportowej czy profilaktykę zdrowotną. Dlatego warto wiedzieć, jak prowadzić tę współpracę, by korzyści dla placówki oświatowej były jak największe.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/1

Z danych dostępnych na portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl wynika, że aż 73% organizacji społecznych jako główną grupę docelową wskazuje dzieci i młodzież, ale tylko 13% z nich prowadzi działania w obszarze edukacji i wychowania. Jednocześnie przeprowadzona w 2021 r. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Pole Dialogu analiza pokazała, że 25% nauczycieli nie zna żadnej organizacji społecznej, a ci, którzy z nimi współpracują, wskazują na różne bariery.

Tymczasem współpraca NGO (ang. non governmental organisation ‘organizacja pozarządowa’) z placówką oświatową przynosi obopólne korzyści. Poprzez wspieranie systemu oświaty organizacja ma realny wpływ na zmianę społeczną, zaś szkoła wzbogaca swoją ofertę oraz zyskuje szansę na profesjonalizację kadry i poszerzenie działań nie tylko w obszarze edukacji, ale też wychowania. I jest rekomendowana w programie „Szkoła dostępna dla wszystkich” realizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych i UNICEF jako interwencja wspierająca budowanie klimatu szkoły (www.ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci/2035-ibe-w-projekcie-unicef-szkola-dostepna-dla-wszystkich).

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top